Jäterenkaiden ja -muovin jalostukselle mahdollisuuksia Etelä-Savossa

Jäterenkaiden ja -muovin pyrolysointilaitoksen edellytyksiä selvitettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston vastikään valmistuneessa diplomityössä. Työn tavoitteena oli arvioida jäterenkaita ja jätemuovia raaka-aineenaan käyttävän pyrolyysilaitoksen toimintaedellytyksiä Etelä-Savon alueella. Työssä selvitettiin raaka-ainemääriä ja -toimittajia, lopputuotteiden ominaisuuksia ja käyttökohteita sekä taloudellisia näkökulmia.

Tutkimuksen mukaan laitoksen raaka-ainekapasiteetin arvioidaan olevan 15 800 tonnia vuodessa – 15 000 tonnia jäterenkaita ja 800 tonnia jätemuovia. Laitoksen lopputuotteena syntyisi noin 5 400 tonnia EN590 laadun mukaista dieselpolttoainetta, noin 5 200 tonnia raaka-ainekäyttöön soveltuvaa hiilimustaa sekä noin 2 300 tonnia metallijaetta. Laitoksen investointikustannuksiksi arvioitiin noin 10 000 000 € ja käyttökustannuksiksi 1 500 000 € vuodessa. Laitoksen kannattavalle toteuttamiselle arvioitiin olevan edellytyksiä.

Lataa DI Paavo Hirvosen diplomityö on tästä.


Uutisia

Fujitsu perustaa Mikkeliin tiedonhallinnan osaamiskeskuksen

Fujitsu Finland Oy perustaa Mikkeliin tiedonhallinnan osaamiskeskuksen, jonka tavoitteena on tukea ja edistää Fujitsun tiedonhallinnan hankkeita Suomessa ja Euroopassa. Uusi osaamiskeskus sijoittuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampusalueelle, ja se tekee tiivistä yhteistyötä Mikkelin kaupungin ja kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa. Lue lisää