Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: COSME, Enterprise and Industry
Rahoittava viranomainen: Euroopan komissio

Erasmus for Young Entrepreneurs

Ohjelma-aika: 01.02.2019 - 31.01.2022

Kohderyhmä

Vaatimukset vaihtoon lähteville: Yrittäjä on perustanut yrityksensä viimeisen 3 vuoden aikana TAI yritystoiminnan perustamista aikova, joka on jo tehnyt yrityksensä liiketoimintasuunnitelman Vaatimukset isäntäyrityksille: Omistaja, johtaja tai henkilö, joka on suoraan mukana yritystoiminnassa pienten ja keskisuurten yritysten hallitustasolla. Harjoittanut toimintaa useita vuosia.

Hankkeen esittely

Eurooppalainen yrittäjävaihto-ohjelma tarjoaa väylän kerätä kansainvälistä kokemusta yritystoiminnasta. Ohjelman kautta yrittäjä tai yritystoiminnan perustamisvaiheessa olevan henkilö voi hakea muuhun Euroopan maahan yrittäjävahtoon enintään 6 kuukauden ajaksi. 

Vaihto-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden oppia kokeneilta pienyrittäjiltä muissa vaihto-ohjelmaan osallistuvissa Euroopan maissa. Etuja ovat muun muassa tiedon ja kokemusten vaihto, verkostoitumismahdollisuudet ympäri Eurooppaa ja uudet kauppasuhteet ja markkinat eri maissa. 

Ohjelmassa haetaan osallistuville yrityksille Eurooppalaiset yhteistyöyrittäjät. Osallistujan tukena käytännön asioissa (matkajärjestelyt, majoitus jne.) toimii aina paikallinen maaorganisaatio.

Vaihtoon lähtevälle yritykselle maksetaan tukea, jonka suuruus riippuu kohdemaasta. Tyypillisesti tuki on 500-1000 euroa kultakin täydeltä vaihtokuukaudelta.

Kokemuksia yrittäjävaihdosta:

Vaihto ulkomaille tuo näkökulmaa omaan yritystoimintaan (o-p.media 3.1.2018)

Lisätiedot