Miksei Mikkelin kehitystoiminta pyrkii turvaamaan yritysten toimintaympäristöä ja tuottamaan uusia palveluja kuntasektorille

Yritysympäristön kehittäminen

Invest-in

Hankintaneuvonta

Palvelut kuntatoimijoille

Verkostot

Tilastot