Hankkeen perustiedot

Hankekoodi:
Rahoitus: Horizon 2020
Rahoittava viranomainen: Euroopan komissio

Encircle - European CBRN for the Market Cluster

Ohjelma-aika: 10.03.2017 - 31.12.2020

Kohderyhmä

Turvallisuusalan yritykset

Hankkeen esittely

Encircle on Euroopan Unionin ohjelma, jolla kehitetään eurooppalaista turvallisuusklusteria ja turvallisuusalan tuotteiden markkinoita. Hanke pohjaa CBRNe -alan yritysten verkostoon, jotka toimivat kemiallisten, biologisten ja radioaktiivisten uhkien toimialalla Euroopassa. Tavoitteena on listä eurooppalaisen CBRNe -teollisuuden kilpailukykyä ja laajentaa sen markkinoita sekä hyödyntää tutkimusta ja tuotekehitystä.

Encicle -ohjelmassa on 15 eurooppalaista huippuyritystä ja tutkimuslaitosta seitsemästä Euroopan maasta. Mikkelin seudulla keskitytään erityisesti osa-alueeseen "Integration and technical support".

Lisätiedot