fbpx

Verstas CO2

"Hanke auttaa yrityksiä kehittämään ja osoittamaan vastuullisuustyötään. Yritysten kannattaa valmistautua esim. osoittamaan ilmastovastuullisuutensa ja suunnitelmansa päästöjen vähentämiseksi. Hyvä tapa todentaa ilmastovastuuta on yrityksen hiilijalanjäljen pienentäminen, ja tässä yritykset tarvitsevat apua. Hankkeessa mm. autetaan yrityksiä hiilijalanjäljen mittaamisessa ja ohjataan ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon yritysten hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Lisäksi hankkeessa tehdään uutta teknologiaa, mm. tekoälyä, kokeilevia pilotteja, ja järjestetään työpajoja kiertotaloudesta, ympäristövastuuasioista ja uusista teknologioista ja tehdään materiaalitehokkuutta tukevia materiaalikatselmuksia."

Tapahtumat ja materiaalit

Tulevat tapahtumat

Mikkelin Kiertotalouspäivät 11.4.2024

Verstas-hanke on mukana järjestämässä Mikkelin Kiertotalouspäiviä 2024. Kevät huipentuu tapahtumaan Stellan Tähtitorilla 11.4. klo 12-17.

 

Yritysvastuu -työpaja 25.4.2024

Työpajassa esitellään ja otetaan käyttöön työkaluja, joiden avulla yritykset voivat kehittää kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja osoittaa toimivansa vastuullisesti ESG-kehikon ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan ympäristöönyhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita. Näistä puhutaan usein myös vastuullisuutena. Liike-elämässä vastuullisuus näkyy yrityksen liiketoimintamallissa eli siinä, miten sen tuotteet ja palvelut tukevat kestävää kehitystä. Vastuullisuus näkyy myös yrityksen riskienhallinnassa eli siinä, miten se minimoi haittavaikutukset omassa toiminnassaan. Ympäristötekijät, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa ovat keskeisiä ESG-asioiden osa-alueita.

 

Business Blender 23.5.2024 Teatteriravintola ILOssa

Järjestämme hankepartnerimme Xamkin kanssa ties kuinka monennen Business Blenderin 23.5. Teatteriravintola ILOssa klo  8-12. Aiheena on innovaatiot ja tuotekehitys. Tarjolla on tuttuun tapaan alustuksia, paneelikeskustelu, sekä pyöreiden pöytien tapaamiset.

 

——————————————————————————

 

Toteutuneet tapahtumat 2023-2024

Lean-työpaja Kangasniemellä 22.-23.2.2024

Työpaja järjestettiin Tehomet Oy:n tiloissa. Leaniin tutustui käytännön harjoitusten kautta 16 työntekijää. Asiantuntijana toimi Suomen Osaamistalo Oy.

Vastuullisuusraportointi ja -viestintä -tilaisuus yrityksille 16.1.2024

Miksi vastuullisuuteen pitää tarttua juuri nyt ja mitä  vastuullisuusraportointi tarkoittaa meille? Konkretiaa ja käytänteitä yritysvastuuraportoinnin ja  vastuullisuusviestinnän ymmärtämiseksi tiistaina 16.1.2024 klo 08:30–12:30.

Tekoälysparraus yrityksille 11.1.2024

Mikkelin kaupungintalolla 11.1.2024 klo 8.30-12.30. Sparraajana Ville Venäläinen (Mindhive Oy).

Lean-työpaja Saimaa Stadiumilla 12.-13.12.2023

Työpajaan osallistui 16 henkilöä VerstasCo2-hankkeessa mukana olevista yrityksistä, ja Leanin mukaista toimintaa harjoiteltiin 2 päivän ajan käytännön harjoitusten kautta. Lean-asiantuntijana oli Suomen Osaamistalo Oy.

 

Kuva Lean-työpajasta 12.12.2024

Kuva Lean-työpajasta 12.12.2024

 

Sivuvirrat hyötykäyttöön -työpaja 18.9.2023

Zoomissa klo 13-15.

Toisen hukka on toisen raaka-ainetta. Sivuvirrat hyötykäyttöön -työpajassa toivotaan yrityksiä ja haetaan teollisia symbiooseja akselilla Etelä-Savo – Turku. Työpaja järjestetään yhteistyössä Circwaste-hankkeen kanssa. Järjestävinä organisaatioina ovat Miksei, Xamk ja TurkuAMK. Työpajaan toivotaan mukaan yrityksiä akselilta Turku – Etelä-Savo. Ilmoittaudu mukaan yllä olevasta linkistä.

Ketterät kokeilut työpaja yrityksille 5.10.2023

Työpajassa esiteltiin Verstas-hankkeessa toteutettavia kokeiluja ja pilotteja. Osallistujina oli sekä kokeiluista kiinnostuneita yrityksiä että kokeiluja tarjoavia asiantuntijayrityksiä.

Benchmarking-matka Tampereelle 10.10.2023

Tutustumismatka Tampereen AI- ja kiertotalousekosysteemeihin kutsutuille yrityksille ja sidosryhmille.

Lisätietoa: Kimmo Haapea

Online-aamukahvit yritysvastuusta 7.6.2023

Esitykset ympäristöjärjestelmistä:

Ekokompassi

WWF Green Office

Esimerkki:

Kestävä kehitys OiOi Oy:ssä (Sami Kämppi, CEO)


Business Blender 14.4.2023 Sodan ja Rauhan keskus Muistissa

Tässä puolen päivän tapahtumassa pureuduttiin kestävän kehityksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin ennakoinnin ja analysoinnin keinoin. Esillä oli tekoälyä, uusiutuvan energian mahdollisuuksia ja kiertotaloutta. Työpaja huipentui paneeli- ja pyöreiden pöytien keskusteluun.

Risto Linturin esitys

Ville Venäläisen esitys

Janne M. Korhosen esitys

Ota tekoäly hyötykäyttöön työpaja 16.6.2023

Tässä työpajassa opittiin ChatGPT:n logiikkaa ja tutustuttiin Midjourneyn ja harjoiteltiin ChatGPT:n käyttöä omilla kannettavilla tai mobiililaitteilla. Työpajan toteutti Mindhive Oy.

Mindhiven esitys ChatGPT:stä

Mindhiven asiantuntijat esittävät ChatGPT:n mahdollisuuksia päivittäisessä työssä

 

______________________________________________

 

 

Ota yhteyttä

Kimmo Haapea
0440 361 613
kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.01.2023

Hanke päättyy:
31.12.2024

Hankkeen päätoteuttaja:
Miksei

Osatoteuttajat:
XAMK

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
138.098 €

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto