MikseiMikkeli_EcoSairila_Logo_iso
Miksei_EcoSairila_Bem_Gem

EcoSairila on menestyksen paikka.

Etsi
Generic filters
Exact matches only

Ajankohtaista

Juha Kauppinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

”Haemme nyt yrityksiä ja muita toimijoita hyödyntämään sekä vahvistamaan alueemme osaamista.”

Juha Kauppinen
Toimitusjohtaja, FT
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Kenelle EcoSairila on?

Yrityksille, jotka sijoittuvat alueelle aloittaakseen tuotannollisen toiminnan

hyödyntääkseen alueen vahvuuksia; materiaaleja, ravinteita, kierrätysvettä,lämpöä, kylmää, kohdennettuja ympäristö- ja yrityspalveluita, lupamenettelyjä ja velvoiteseurantaa helpottavaa ympäristötietoalustaa sekä kiertotaloustoimintaan soveltuvia tontteja.

Yrityksille, jotka sijoittuvat alueelle kehittääkseen uutta teknologiaa, tuotetta tai palvelua.

Yritys voi sijoittua EcoSairilan alueelle tai aloittaa kehitystoimintansa hyödyntäen verkostomaista toimintamallia räätälöidysti. EcoSairila tarjoaa monipuolisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalustan sekä vahvat verkostot ja kumppanuudet uusien tuotteiden ja palveluiden testaamiseen, pilotointiin ja kaupallistamiseen.

Asukkaille ja yrityksille, jotka käyttävät EcoSairilan alueella tuotettuja kiertotalous- ja jätehuoltopalveluita,

kuten vastaanotto- ja lajittelukeskusta sekä hyödyntävät esimerkiksi alueen kierrätyspuutarhamyymälää hankkien kierrätys- tai uusiotuotteita.

Etsi
Generic filters
Exact matches only

Ajankohtaista

Mikkelin EcoSairilassa yrityksille kilpailuetua tuottavat:

Tekniset ja biologiset materiaalikierrot sekä teolliset symbioosit

Ympäristötietoalusta ja kustannustehokkaat ympäristöpalvelut

Monipuoliset yrityspalvelut sekä digitaalinen kauppapaikka materiaaleilla ja palveluille

Vahva koulutus- ja tutkimustoiminta

Kiertotalouden ja vesiteknologian TKI-alustat sekä pilotointiympäristöt

100 ha kiertotaloustoimintaan kaavoitettuja teollisuustontteja

EcoSairila on moderni vihreän teollisuuden keskus ja kokonaisvaltainen kiertotalouden kehittämisalusta.

Miksei_EcoSairila_Kuva
Miksei_EcoSairila_Ulottuvuudet
Miksei_EcoSairila_Kartta

Ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia

Ilmastonmuutos, vesistöjen rehevöityminen, lisääntyvä kuivuus ja vesipula – sinisen ja vihreän kiertotalouden kehittämisalusta tuottaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin luoden uutta liiketoimintaa.

Kiertotalouden ja vesiteknologian osaajat yhdessä
Kiertotalousalustana EcoSairila profiloituu tuomalla yhdyskunnan materiaalikiertojen hyödyntämisen rinnalle vedenkäsittelyn teknologiat ja osaamisen. Kehittämisalusta koostuu toisiinsa tiiviisti limittyneistä sinisen ja vihreän kiertotalouden kokonaisuuksista.
EcoSairila kokoaa yhteen laajan osaajajoukon kiertotalouteen liiketoimintaansa pohjaavia yrityksiä sekä teknologisia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja tutkivia tahoja kokonaisvaltaisessa, kiertotalouden liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristössä.

Ainutlaatuinen yritysten välinen ekosysteemi
Toimijat yhdessä muodostavat elinvoimaisen ekosysteemin ja synnyttävät liiketoimintamahdollisuuksia, perustuen yksityisen ja julkisen sektorin väliselle yhteistyölle, raaka-ainevirtojen hyödyntämiselle sekä alueen tutkimus- ja tuotekehitystyölle.

Mikkelissä ollaan edelläkävijöitä
Mikkelissä käytetään yhteisiä resursseja viisaasti – uudelleen käyttäen ja kierrättäen, uusinta teknologiaa hyödyntäen. Tiivis yhteistyö paikallisten toimijoiden ja viranomaistahojen kanssa sekä vahvat osaajaverkostot toimivat takeena tulokselliselle yhteistyölle.

Tarjolla loistavat liiketoimintamahdollisuudet, runsaat raakaainevarannot ja ainutlaatuiset  synergiaedut.

EcoSairilan alue toimijoineen muodostaa Mikkelin alueella syntyvien ja kauempaa ohjautuvien biologisten sekä teknisten materiaalivirtojen solmukohdan.

Monipuolisen jätekeskuksen yhteyteen rakennettava Euroopan kehittyneintä puhdistustekniikkaa hyödyntävä jätevedenpuhdistamo sekä biokaasulaitos tarjoavat paitsi liiketoimintamahdollisuuksia, myös synergiaetuja alueelle sijoittuville yrityksille ja muille toimijoille.

Uudistuva EcoSairilan alue palvelee myös kuntalaisia ja alueen jätehuoltopalveluita käyttäviä yrityksiä entistä paremmin – kunnallisen jätehuoltoyhtiö Metsäsairilan ja Mikkelin Toimintakeskuksen yhdessä toteuttamassa vastaanotto- ja lajittelukeskuksessa vastaanotetaan kaikki käytöstä poistuvat materiaalit sekä kehitetään uusia kierrätys- ja jätemateriaalien hyödyntämismenetelmiä. Tämä parantaa materiaalien kierrätysastetta ja luo liiketaloudellista kannattavuutta alueen kierrätys- ja jätemateriaalien käsittelyyn sekä uusiokäyttöön.

Metsäsairilan ja Toimintakeskuksen lisäksi alueella toimivat muun muassa Encore Ympäristöpalvelut, YIT ja Etelä-Savon Energia. Alueen kehittämistä ja toimijoiden välistä yhteistyötä koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei.