fbpx

Ympäristömittauksesta myyntivaltti

Ympäristömittauksesta myyntivaltti -hankkeella jatkokehitetään Suomen Ympäristökeskuksen tuottamaa WSFS-VEMALA-kuormitusmallia ja sovelletaan tätä Mikkelin alapuolisen Saimaan kokonaiskuormituksen seuranta- ja mallinnusjärjestelmän luomiseksi.

Järjestelmää pilotoidaan Mikkelin alapuolisen Saimaan vesistöalueella ja EcoSairilan teollisuusalueen läheisyydessä. Pilottialueella hankkeen tavoitteena on kehittää eri toimijoiden tietopohjaa, suunnittelu- ja valvontavalmiuksia sekä tätä kautta parantaa Mikkelin alapuolisen Saimaan ekologista tilaa tyydyttävästä hyväksi.

Hankkeella tuotetun vesistömallinnuksen avulla Mikkelin alapuolisen Saimaan vesistön tilaa ja sen kuormittavia tekijöitä voidaan seurata ja simuloida huomattavasti entistä tarkemmin.

Lisäksi hankkeella tuotetaan uudenlainen kansallisen tason Simulaato-VEMALA (SVEMALA) -työkalu viranomais- ja yksityiskäyttöön ympäristöturvallisuuden seuranta- ja arviointityökaluksi.

Kenelle hanke on suunnattu

Ympäristöluvituksen viranomaiset, Mikkelin alueelle sijoittuvat ja ympäristöluvan mukaista velvoiteseurantaa toteuttavat yritykset.

Hanketiedot