fbpx

VisitSaimaa – Lakeland Finland 2017-2019

Nostetaan yhdessä Saimaan alue merkittäväksi kansainväliseksi matkailukohteeksi

Maakunnallisen matkailun kehittämis- ja markkinointihankkeen tavoitteena on nostaa Saimaan alue merkittäväksi ja kansainväliseksi matkailukohteeksi sekä kasvattaa Etelä-Savon matkailutuloa. Hanke laajentaa aikaisempien toimenpiteiden näkökulmaa maakunnalliseksi ja ylimaakunnalliseksi.

Hankkeella rakennetaan alueiden yhteistä Saimaa -brändiä sekä tuotetaan Saimaa-sisältöisiä matkailupalveluja, paketointia ja markkinointia.

Hankkeella edistetään myyntiä ja saavutettavuuden parantamista. Lisäksi kehitetään osaamista yrityksissä.

Hankkeella suunnitellaan Saimaa-yhteistyömalli sekä testataan ja vakiinnutetaan tämä käyttöön.

Lisäksi hankkeella hyödynnetään digitaalisuutta mm. kartoittaen sähköisiä jakelukanavia ja käyttöönottamalla näitä.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Savonlinnan elinkeinotoimi, VisitFinland, Finpro, Lakeland Finland, GoSaimaa (Etelä-Karjala) sekä Visit St. Petersburg.

Kenelle hanke on suunnattu?

Liiketoiminnan ja osaamisen kasvua tavoittelevat, kansainvälisille markkinoille tähtäävät ja yhteistyöhön sitoutuneet matkailuyritykset ja tapahtumajärjestäjät sekä muita matkailullisia sisältöjä tuottavat tahot Etelä-Savossa ja Saimaan alueella. Saimaan matkailuliiketoiminnan potentiaaliset kumppanit kotimaassa ja ulkomailla; mm. matkanjärjestäjät, operaattorit, sijoittajat ja media.

Hanketiedot