fbpx

Visit Saimaa 2 – Lakeland Finland 2019-2022

VisitSaimaa banneri 750x420
"VisitSaimaa -hankkeella parannetaan Saimaan tunnettuutta ja vetovoimaa matkailualueena. Hanke toteutetaan laajana eteläsavolaisena yhteistyöhankkeena."

VisitSaimaa -hankkeella vahvistetaan Saimaan brändiä, vetovoimaa ja asemaa merkittävänä matkailualueena Lapin ja Helsingin rinnalla kansainvälisillä markkinoilla – kotimaan matkailua unohtamatta.

Hankkeessa jatketaan edellisten matkailun kehittämishankkeiden työtä siirtäen painopistettä tuotekehityksestä myynnin edistämiseen, digitaalisiin jakelukanaviin sekä kestävään matkailuun. Kotimaan lisäksi, hankkeen kansainvälisiä kohdemarkkinoita ovat mm. lähimarkkinat (Ruotsi, Venäjä), Keski-Eurooppa (DACH, UK), Etelä-Eurooppa (Italia, Espanja) ja Aasia (Kiina, Japani). Hankkeen teemoitettuina kärkinä näillä markkinoilla ovat Saimaan kiertomatkat, puhdas luonto ja hyvinvointi, aktiviteetit ja outdoors, Saimaan ruokakulttuuri, paikalliset elämykset ja elämäntapa, kulttuuri ja perinteet. Asiakkaan ostopolku helpottuu digitaalisten ratkaisujen ja – alustojen käyttöönoton myötä ja saavutettavuus paranee mm. uusien lentoyhteyksien vuoksi.

Hankkeen tuloksena Saimaan tunnettuus ja vetovoima kasvaa erityisesti kansainvälisillä markkinoilla, matkailutulo kasvaa 3-5 % vuodessa ja matkailusesongit pidentyvät. Alueen matkailupalvelut ovat helposti löydettävissä ja ostettavissa sähköisissä myyntikanavissa.

Lisääntyneen myynnin johdosta yritysten kannattavuus paranee, työpaikkojen määrä lisääntyy ja alueen elinvoima kasvaa. Hankkeen päättyessä Saimaa tunnetaan kestävän matkailun edelläkävijänä ja arvostettuna yhteistyökumppanina eri sidosryhmien keskuudessa.

Kunnista hankkeessa ovat mukana Mikkeli, Savonlinna, Varkaus, Enonkoski, Hirvensalmi, Puumala, Rantasalmi, Sulkava ja Juva.

Ota yhteyttä

Minna Gurney
044 359 8655
minna.gurney@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.07.2019

Hanke päättyy:
30.09.2022

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
2520000 €

Hankkeen toteutusalue:
Kansallinen/kansainvälinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto