fbpx

Verstas Venture Builder (VB)

"Verstas Venture Builder -hankkeen avulla varmistetaan, että nuoret kasvuyritykset saavat parhaan mahdollisen avun ja tuen kasvuun. Hankkeen avulla autetaan yrityksiä kehittymään houkutteleviksi rahoituskohteiksi Etelä-Savon pääomarahastolle sekä muille sijoittajille ja julkisille sekä yksityisille rahoittajille. Hankkeessa pilotoidaan Venture Builder –palvelukokonaisuus."

Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat valmennus- ja mentorointiapua sekä erilaisia työkaluja, joiden tavoitteena on yrityksen liikeidean testaaminen ja yrityksen saattaminen rahoituskelpoiseksi.

Hankkeen avulla Etelä-Savoon syntyy 16 uutta kasvuhaluista ja kasvukykyistä yritystä, jotka hyödyntävät uusia liiketoimintamalleja ja – mahdollisuuksia, jopa globaalisti. Nämä yritykset luovat alueelle noin 50 uutta työpaikkaa.

Aikaisemmista hankkeista saatujen tulosten ja kyselyjen perusteella yrityksillä on tarpeita digitaalisten menetelmien ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Mm. tekoäly, IoT, automaatio ja robotiikka näyttäytyvät yrityksille kiinnostavina kehittymiskohteina. On tunnistettu selkeä tarve pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämiseen, pilotointiin ja kaupallistamiseen sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Tähän tarpeeseen hankkeen toimenpiteinä toteutetaan nopeita ja ketteriä, kilpailukykyä parantavien ja digitalisaatiota tukevia kokeiluja ja pilotteja, sekä niiden esittelyä isommalle yritysjoukolle liiketoiminnan ja teknologian buustaustyöpajoissa.

Mitä hanke tekee?

1. Nuorten kehittyvien yritysten ja tuotannollisten yritysten liiketoimintamallien ja ansaintalogiikoiden kehittäminen ja yritysten valmentaminen pääomasijoittajia kiinnostaviksi, yhdessä pääomarahaston asiantuntijoiden kanssa, Venture Builder -palvelukokonaisuus.

2. Nopeiden ja ketterien, kilpailukykyä parantavien digitaalisten ja vähähiilisyyttä edistävien kokeilujen ja pilottien edistäminen, sekä niiden esittely isommalle joukolle alueen yrityksiä teknologian buustaustyöpajoissa. Työpaketissa tuodaan yritysten saataville nykyaikaisia digitaalisia työkaluja, joiden avulla voidaan kehittää yritysten kilpailukykyä operatiivista toimintaa tehostamalla yhteistyössä MikseiMikkeli ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Tämä osio toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Verstas CO2 -hankkeen kanssa.

3. Kansainvälistymisen kiihdyttäminen yhteistyössä Team-Finland verkoston ja EEN-verkoston kanssa

Mitä konkreettista lisäarvoa saat asiakkaana hankkeesta?

Hankkeen toteuttamisen jälkeen maakunnassa on uusi joukko nuoria, kehittyviä yrityksiä sekä toimintansa vakiinnuttaneita yrityksiä, joille on tarjottu työkaluja oman liiketoimintansa kehittämisen tueksi. Digitalisaation tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia on otettu käyttöön. Uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikoita ja alustataloutta hyödynnetään liiketoiminnassa paremmin ja näin asiakkaille pystytään tarjoamaan lisäarvoa.

Hankkeen tuloksena useat eteläsavolaiset yritykset ovat hakeneet rahoitusta kehittämishankkeelleen suoraan Accelerator -ohjelman kautta. EEN-ohjelmaan on liittynyt vähintään 10 yritystä, jotka ovat luoneet itselleen EEN-profiilin ja saaneet liiketoimintayhteyksiä EEN-ohjelman kautta.

Tuotannolliset yritykset ovat ottaneet käyttöön uusia ICT-ratkaisuja ja alueen ICT-toimijat ovat kehittäneet tuotteitaan ja palvelujaan kansallisille ja jopa kansainvälisille markkinoille soveltuviksi. Uusien ICT-ratkaisujen käyttöönottoja, nykyisten järjestelmien laajennuksia tai yhteiskehityshankkeita käynnistyy 20.

Kuinka hanke toimittaa hyödyn asiakkaalle?

Hankkeen toimintaperiaatteena on verkostomainen työtapa, jonka avulla sitoutetaan yritysten rinnalle laaja joukko osaajia. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toimii hankkeessa päätoteuttajana ja vastaa Venture Builder valmennuskokonaisuuden sekä ketterien kokeilujen järjestämisestä.

Ota yhteyttä

Marjo Niittuaho-Nastolin
0440 361 615
marjo.niittuaho-nastolin@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.01.2023

Hanke päättyy:
31.05.2025

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
384207 €

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon ELY-keskus, EAKR