fbpx

Vakiintuneiden pienyritysten kasvuun kannustaminen tuotteistamisosaamisen lisäämisen kautta

"Vakka-hankkeen luottamuksellisilla ja yritysten tarpeisiin perustuvilla tuotekehityspalveluilla tuetaan ja lisätään mikro- ja pk-yritysten tuotekehitys- ja tuotteistamisosaamista sekä yritysten uusiutumista ja kasvua."

Hyvin monet pienet eteläsavolaiset yritykset tarvitsevat omien resurssien lisäksi helposti saatavilla olevia tuotekehityksen asiantuntijaosaajia sekä tuotekehityksen erityisrahoitusta pystyäkseen kasvamaan ja uusiutumaan nykyistä nopeammin ja tehokkaammin. Hankkeen avulla yritykset saavat helposti käyttöönsä tarvittavaa tuotekehityksen lisäosaamista ja yritysten oma osaaminen lisääntyy ja maakuntaan syntyy uusi tuotekehityksen asiantuntijaverkosta.

Vakka-hankkeen luottamuksellisilla ja yritysten tarpeisiin perustuvilla tuotekehityspalveluilla tuetaan ja lisätään mikro- ja pk-yritysten tuotekehitys- ja tuotteistamisosaamista sekä yritysten uusiutumista ja kasvua. Halutuimmat palvelut lisäävät mm. yritysten markkinoinnin, myynnin, tuotekehityssuunnitelmien, tuotteistamisen, asiantuntijaverkoston ja tuotekehitysrahoituksen osaamista.

Yritykset saavat yhteistyökumppaneiksi tuotteiden tai palvelujen kehittämisessä ja kaupallistamisessa tarvittavia uusia asiantuntijoita, rahoittajia ja muita tarvittavia yrityksiä. Vakka-hankkeen Testipenkin avulla yritysten tuotekehitystyö nopeutuu ja tehostuu. Testipenkki on luottamuksellinen työpaja, missä tarvittavat asiantuntijat, hankkeen henkilöstö ja yritys hakevat yhdessä ratkaisuja sen tuotekehityksen ja kaupallistamisen pullonkauloihin.

Yritykset saavat asiantuntijoiden tukea kirjallisten kehittämissuunnitelmien, rahoitussuunnitelmien ja muiden tuotekehitystyössä tarvittavien dokumenttien laatimiseen.

Neuvotteluissa hankkeen asiantuntijoiden kanssa määritellään yrityksen kehityspolkua, sen vaiheita ja yritysten tarvitsemia asiantuntijoita ja kehitysrahoituksen vaihtoehtoja. Yritykset saavat uutta tarvitsemaansa tietoa ja osaamista sekä uusia yrityskumppaneita osallistumalla asiantuntijoiden vetämiin työpajoihin, koulutuksiin ja yritysvierailuihin. Yritykset saavat osallistumismaksua vastaan myös monipuolisia ratkaisuja pullonkauloihin ottamalla yhteyttä hankkeen toteuttajiin, mukana oleviin yrityksiin ja asiantuntijoihin. Hankkeen toteuttajat ja asiantuntijat opastavat ja auttavat yrityksiä laatimaan tuotekehitys- ja rahoitussuunnitelmia sekä hakemuksia ja muita tarvittavia dokumentteja.

Ota yhteyttä

Aki Hakala
0440 361 624
aki.hakala@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.05.2019

Hanke päättyy:
30.04.2021

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Ammattiopisto SAMIedu, Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
256550 €

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon ELY-Keskus