fbpx

Uutta digivirtaa Etelä-Savoon

"Hankkeen tuloksena syntyy elinkeinoelämälähtöinen ja uusteollistava School of Software -koulutuskonsepti. Konseptissa elinkeinoelämää ja yrityksiä sitoutetaan mukaan koulutukseen ja näin ollen koulutus saadaan paremmin vastaamaan suoraan työelämän tarpeisiin. "

Tämän hankkeen tavoitteena on oleellisesti parantaa Etelä-Savon rakennemuutoksen edellytyksiä yhdessä elinkeinoelämän ja uutta osaamista ja yrittäjyyttä synnyttävän koulutusrakenteen kautta. Hankkeella pyritään kehittämään ja laajentamaan Etelä-Savon aluetaloudellisia edellytyksiä ja synnyttämään syvällisempää ymmärrystä ohjelmistojen roolista taloudelle ja kilpailukyvylle. Hankkeen valmistelun aikana on kuultu laajasti alueen elinkeinoelämää, julkista sektoria ja koulutusorganisaatioita.

Hankkeen tavoitteena luoda uusi konsepti, School of Software -koulutuskonsepti eri koulutusasteille ohjelmistoalan osaamisen ja taitojen kehittämiseen vahvassa yhteistyössä yritysten ja muiden koulutuspartnereiden kanssa kansainvälisyysnäkökulma huomioiden. Tavoitteena on suunnitella elinkeinoelämälähtöinen ja uusteollistava School of Software -toimintamallin konsepti, jonka pohjalta voidaan toteuttaa AMK-koulutusohjelman pilotti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa. Hankkeessa on tavoitteena kartoittaa toimivat yhteistyömallit koulutus- ja yritysverkoston toimijoiden kesken.

Hankkeen tuloksena syntyy elinkeinoelämälähtöinen ja uusteollistava School of Software -koulutuskonsepti. Konseptissa elinkeinoelämää ja yrityksiä sitoutetaan mukaan koulutukseen ja näin ollen koulutus saadaan paremmin vastaamaan suoraan työelämän tarpeisiin.

Hankkeen jälkeen haetaan rahoitusta tässä syntyvän koulutuskonseptin pilotoinnille ja jalkauttamiselle, työelämäkumppanuuksien kehittämiseen ja realisointiin sekä koulutuskumppanuuksien muotojen kehittämiseen.

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.08.2019

Hanke päättyy:
30.11.2020

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon ELY-Keskus