fbpx

Uusia liiketoimintoja linkitetystä datasta (ULLD)

ULLD-hankkeessa tarkastellaan saatavilla olevia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä tietovarantoja ja jalostetaan näistä liiketoiminnallisia tuotteita ja arvoketjuja. Lisäksi hankkeessa verkostoidaan alueen teknologiatoimijoida ja luodaan osaamista.

Hankkeessa järjestetään asiantuntijatapaamisia ja työpajoja sekä luodaan verkostoitumistilaisuuksia sovelluskehittäjille ja yrittäjille. Hankkeessa tuotetaan konkreettisia datan avaamisprojekteja ja lähestytään monen toimijan yhteisen sovelluskehityksen haasteita pilottiprojektien avulla.

Kenelle hanke on suunnattu

Digitaalisten palvelujen kehittäjät ja alueen PK-yritykset. Hankkeeseen on jatkuva haku.

Hanketiedot