fbpx

Terveysteknologialla tehokkuutta Etelä-Savoon

Tehokkuutta terveysteknologiasta -hanke tähtää terveysteknologian osaamisen lisäämiseen. Hankkeella luodaan valmiuksia arvioida ja soveltaa terveysteknologiaa. Hankkeessa tunnistetaan hankittavissa olevia teknologioita sekä lisätään kumppanitoimijoiden osaamista terveysteknologian hankinnassa, käytössä ja ylläpidossa. Lisäksi hankkeella tehostetaan matalan kynnyksen terveysteknologiaan liittyviä neuvontapalveluita.

Hankkeella toteutetaan:

  • terveysteknologia tutuksi -iltatapahtumia
  • osaamiskartoituksia ja vaatimusmäärittelyjä
  • teknologiaan liittyvää yritysneuvontaa, sekä
  • kansainvälistä yhteistyötä terveysteknologian alueella

Hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa.

Kenelle hanke on suunnattu

Hoiva-,- terveys- ja hyvinvointialan toimijat: yritykset, kunnat, sairaanhoitopiiri ja kolmannen sektorin toimijat.

Hanketiedot