fbpx

Teknologia-alan arvoketjujen vähähiiliset ratkaisut ja digitaalinen hallinta vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksien edistämiseksi – DCFB

DCFB-hanke Ahlström-Munksjö hack

Hankkeessa kehitetään yritysten kilpailukykyä sekä vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeen tavoitteina on vähähiilisyyttä lisäävien resurssitehokkaiden ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton edistäminen valmistavassa teollisuudessa sekä edesauttaa ja tiivistää hankkeen piirissä olevien yritysten keskinäistä yhteistyötä ja kehittää uusien verkostomuotoisten toimintamallien käyttöönottoa yritysten viennissä ja kansainvälistymisessä. Yritykset pääsevät hankkeen kautta kehittämään, testaamaan ja hyödyntämään uusia resurssitehokkaita, vähähiilisiä toimintamalleja kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Hankkeen painopisteenä on vähähiilisen teollisuustoiminnan kehittäminen hyödyntämällä tuotannollisten pk-yritysten – ja IT-alan startup -yritysten aiempaa syvällisempää yhteistyötä ja digitaalisia mahdollisuuksia.

Yritysten kv-valmiuksia ja verkostoja kehitetään hankkeessa eri toimenpiteiden ja selvitysten avulla. Tällaisia ovat mm. erilaiset päättäjävierailut Suomesta kohdemarkkinoille ja suomalaiseen teknologiaan keskittyvät vierailut Suomeen. Lisäksi hanke tukee yritysten osallistumista eri kv-tapahtumiin ja messuille sekä tuottaa osallistujilleen markkinatietoa.

Hankkeen kohderyhminä ovat Etelä- ja Pohjois-Savossa toimivat teknologiasektorin yritykset, jotka ovat hakemassa yhteistyökumppaneita, verkostoja ja toimintamalleja viennin ja kansainvälistymisen käynnistämiseen. Tähän kohderyhmään kuuluvat erityisesti yritykset, jotka muodostava vahvan suomalaisen bioenergia-alan arvoketjun: ”metsästä lämmöksi” Toinen hankkeen kohderyhmistä muodostuu valmistavan teollisuuden yrityksistä, joilla on tarve uusien resurssitehokkaiden, digitaalisten ja vähähiilisten toimintamallien käyttöönottoon.

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.01.2018

Hanke päättyy:
31.12.2019

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Navitas Kehitys Oy

Hankkeen toteutusalue:
Kansallinen/kansainvälinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto