fbpx

Kiertotalous ja kehittyvien yritysten uudet liiketoimintamallit 2020-luvun alustataloudessa

"Hanke tuottaa osallistujilleen kilpailuetua liiketoimintamallien ja -prosessien kehittämisen avulla, sekä mm. erilaisten kokeilujen ja työpajojen edesauttamana. Hankkeessa järjestettävissä työpajoissa, yritystreffeillä ja törmäytystilaisuuksissa tarjotaan myös rahoitus- ja kehittymismahdollisuuksia, sparrausta ja vertaistukea toisilta yrittäjiltä."

Valmistavassa teollisuudessa on tarve tehostaa resurssitehokkuutta, sivuvirtojen hyödyntämistä ja aineiden kiertoa koko käyttöketjussa. Käyttöiän pidentäminen, uusiokäyttö, sivuvirtojen hyödyntäminen, uudelleenvalmistus ja ekologinen tuotesuunnittelu tarjoavat mahdollisuuksia uusiin liiketoiminta-avauksiin. Hankkeen tavoitteena on uusia tai päivittää sadan eteläsavolaisen yrityksen liiketoimintamalli vuoteen 2021 mennessä vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia alustatalouden kehittymisen, arvoketjujen muutokset ja resurssitehokkuuden mahdollisuudet huomioonottaviksi. Tähän liittyen tavoitteena on myös Manufacturing Synergies- eli mansyns.fi -kiertotalousalustan/-markkinapaikan käyttöönoton ja käytettävyyden kiihdyttäminen ja parantaminen, sekä yhteistyömuotojen kehittäminen Etelä-Savon markkinapaikan ja muiden kiertotalousalustojen ja IT-järjestelmien välillä.

Hankkeen avulla synnytetään Etelä-Savoon 35 uutta kasvuhaluista ja kasvukykyistä yritystä, jotka hyödyntävät uusia liiketoimintamalleja ja –mahdollisuuksia, jopa globaalisti. Uusia työpaikkoja näihin ja sekä olemassa oleviin pk-yrityksiin syntyy arviolta 100.

Tavoitteena on, että hankkeen loppuun mennessä Etelä-Savon kiertotalousmarkkinapaikassa (mansyns.fi) on yli 100 tarjoomaa ja vähintään 50 aktiivista käyttäjää, ja useat kymmenet eteläsavolaiset teollisuusyritykset ovat ottaneet kiertotalouden ja kestävän kehityksen vaatimukset huomioon liiketoiminnassaan. Yhtenä tavoitteena hankkeessa on tehdä 10-20 uusiin teknologioihin keskittyvää ketterää kokeilua yhteistyössä tuotannollisten yritysten, startup-yritysten, alueen koulutusorganisaatioiden ja/tai muiden teknologiakumppanien kanssa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on aktivoida kolme yritystä hakemaan ensivaiheen suoraa rahoitusta EU:sta (SME instrument, suora yritystuki pk-yrityksille) hankkeen aikana.Hanke auttaa mukana olevia yrityksiä rahoituksen hakemisessa investointi- ja kehittämistoimenpiteisiin.

Hanke tulee järjestämään erilaisia työpajoja, kick-off tilaisuuksia, Business Blendereitä, teknologian buustaustyöpajoja, Digimatch – pk-yritysten digipalveluiden kauppakeskus -tapahtuman ja paljon muuta. Osa tapahtumista on avoimia kaikille yrityksille.

Toimenpiteet:

  1. Nuorten kehittyvien yritysten (NKY) ja tuotannollisten yritysten liiketoimintamallien ja ansaintalogiikoiden kehittäminen.
  2. Nopeiden ja ketterien, kilpailukykyä parantavien ja vähähiilisyyttä tukevien kokeilujen ja pilottien edistäminen, sekä niiden esittely isommalle joukolle alueen yrityksiä teknologian buustaustyöpajoissa. Työpaketissa tuodaan yritysten saataville nykyaikaisia digitaalisia työkaluja, joiden avulla voidaan kehittää yritysten kilpailukykyä operatiivista toimintaa tehostamalla (yhteistyössä MikseiMikkeli ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)
  3. Kansainvälistymisen kiihdyttäminen
  4. Ylimaakunnallisten yhteyksien kehittäminen hankkeen teemojen mukaisesti

Hankkeeseen otetaan mukaan 100 eteläsavolaista yritystä. Yrityksen osallistumismaksu koko hankkeen ajalta on vain 300 euroa + alv.

Hankeen henkilöstö:
projektipäällikkö, Marjo Niittuaho-Nastolin, p. 0440 361 615 tai marjo.niittuaho-nastolin@mikseimikkeli.fi
asiantuntija, Kimmo Haapea, p. 0440 361 613 tai kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi

Tulevia tapahtumia 2021:

 

Robottityöpaja A-J Automationilla 9.9.2021 Siirretty, ilmoitamme uuden ajan ASAP

Järjestämme yhdessä A-J Aut0mationin ja ABB:n kanssa työpajan, jossa perehdytään mobiilirobottien ja cobottien sekä RFID-teknologian hyödyntämiseen. Työpajaan otetaan käytännön syistä vain 15 osallistujaa, joten kannattaa ilmoittautua pian. Voit ilmoittautua työpajaan otsikossa olevasta linkistä.

Toteutuneita tapahtumia 2021:

IoT-työpaja Reiferillä 19.8.2021

Heti elokuussa järjestimme Metatavun ja Reiferin kanssa IoT-työpajan Kangasniemellä Reifer Oy:ssä Kangasniemellä. Esillä oli Haltianin IoT-laitteita ja kuulet, miten Reifer on edennyt IoT:n hyödyntämisessä. Voit ilmoittautua työpajaan klikkaamalla otsikon linkkiä. Covid.tilanteen vuoksi työpajan maksimiosallistujamäärä oli 12 henkilöä, ja sen verran myös oli mukana.

Työpajan osallistujia kuvattuna Reiferin tehtaalla.
Työpajan osallistujia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suorat EU-tuet yrityksille 17.6.

Asiaa Horizon Europe -ohjelman suorista yritysrahoituksista 17.6.2021.

Katso videotallenne Youtubesta: linkki

Teollisuusasiaa 2021

Yritysten vertaiskokoontuminen Siimetillä 10.6.2021.

 

Data and Artificial Intelligence -workshop March 23, 2021

Työpaja tarjoaa osallistujille laadukkaan yleiskatsauksen aiheesta ja edesauttaa osallistujia tutustumaan tekoälyn mahdollisuuksiin käytännönläheisesti. Paja auttaa tunnistamaan ja määrittelemään yrityksen omiin käytännön käyttökohteisiin mahdollisia teköälyratkaisuja.
Osallistujat oppivat 1) kuinka tekoäly voi tuottaa kilpailuetua liiketoiminnassaan, 2) miten tekoälyn kulttuuri ja strategia kehitetään
yrityksille ja 3) tekoälyn digitaalisen muutoksen edellyttämät tekniset näkökohdat. Työpajan esityskieli on Englanti.

Työpajan ohjelma (klikkaa)

Työpajan materiaali (klikkaa)

Katso osa 1 klo 9-10 (YouTube)

Katso osa 2 klo 10:15-10:55 (YouTube)

 

IoT-datan keruu ja visualisointi -työpaja 9.3.2021

Työpajassa SuomiConnect Oy:n Marko Tanninen esittelee datan keräys- ja esitysmahdollisuuksia. Miten kerätä tarvittavat tiedot? Mitä saadulla tiedolla tehdään? Lähestymistapa on käytännönläheinen ja pyrkii antamaan realistisen kuvan mahdollisuuksista sekä teknologian nykyisistä haasteista. Työpajaan osallistuminen antaa osallistujilleen valmiudet arvioida IoT-sovellusten hyödynnettävyyttä omassa liiketoiminnassaan. Työpaja soveltuu myös yrityksille joilla on halu jatkokehittää jo olemassa olevia IoT-tuotteitaan.

Työpajan ohjelma (klikkaa)

Työpajan materiaali (klikkaa)

Katso tallenne työpajasta (Youtube):

 

Hankkeen uutiskirje joulukuussa 2020 (klikkaa)

Toteutuneita tapahtumia 2020:

Business Blender 4.12.2020

Ensimmäiseen netissä toteutettuun Business Blenderiin osallistui yli 40 henkilöä yrityksistä ja muista organisaatioista Etelä-Savosta. Alta näet ohjelman, tallenteet ja muun jaettavan materiaalin.

Ohjelma (klikkaa)

Katso tallenne (Youtube)

Katso paneelikeskustelu (YouTube)

Alustukset:

MPY Liiketoiminnan digitalisointi (CEO Juha Häkämies, MPY)

Johtaminen, mittarina käyttökate (CEO Pekko Häkli, 3KSavo)

Mentimeter-äänestys 1

Mentimeter–äänestys 2

Ota yhteyttä

Marjo Niittuaho-Nastolin
0440 361 615
marjo.niittuaho-nastolin@mikseimikkeli.fi

Kimmo Haapea
0440 361 613
kimmo.haapea@mikseimikkeli.fi