fbpx

Saimaa Food & Tourism –kehittämisalustan selvityshanke

"Saimaa Food & Tourism -hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotus ruoka- ja matkailualat yhdistävän kehittämisalustan toimintamallista, joka sisältää alustavan suunnitelman huippukoulutuskokonaisuuden perustamisesta sekä ruokamatkailuun liittyvän korkeatasoisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamisesta. Ehdotusta pohjustamaan selvitetään edellytykset kansainvälisen huipputason koulutusohjelman rakentamisesta, jossa on huomioitu kattavasti ruoka- ja matkailualan osa-alueet. Lisäksi laaditaan suunnitelma, miten yhdistetään ruoka- ja matkailualojen osaaminen ruokamatkailua tukevaksi tutkimus- ja kehittämistoiminnaksi. "

Selvityshankkeen kohteena olevan Saimaa Food & Tourism kehittämisalustan kärkenä on ruokamatkailu. Kehittämisalustan ideana on yhdistää laaja-alaisesti Etelä-Savon ruoan ja matkailun parissa toimiva tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta ja koota ympärille verkosto Euroopan parhaista alan osaajista.

Kriittisiä menestystekijöitä ruokamatkailun kärkialueena säilymiselle ja vahvistumiselle ovat ruoan raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelun korkea laatu sekä osaavan henkilöstön saaminen. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa oppimista kansainvälisen tason standardien mukaisesti ja innovatiivista tuotteistamista, jotta ruoka olisi elämyksellinen ja lisäarvoa tuova matkailussa. Lisäarvon luomiseksi tarvitaan mukaan koko ruokaketjun toimijat sekä matkailuala.

Hankkeen tavoitteena on jäsentää kokonaisvaltainen Etelä-Savon ruoka- ja matkailualan yhdistävä kehittämisalusta ja luoda sille toimintamalli. Hankkeessa selvitetään:

1. Miten ruoka- ja matkailualan yhdistävä osaamiskeskittymä (kehittämisalusta) voisi toimia (toimintamallit), miten saadaan tiivistettyä rajapintojen (ruoka ja matkailu) yhteistyötä?

2. Miten rakennetaan alueelle kansainvälinen, huipputason koulutusohjelma, jossa on huomioitu kattavasti ruoka- ja matkailualan osa-alueet?

3. Miten yhdistetään ruoka- ja matkailutoimijoiden osaaminen ja mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta saadaan innovatiivisia ja korkeatasoisia tutkimus- ja kehityslähtöisiä elämyksellisiä ruokamatkailutuotteita?

Selvityshankkeen kohderyhmänä ovat alueen ruokaan ja matkailuun kytkeytyvät yritykset (ml. alkutuottajat) sekä ruoka- ja matkailualan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja tarjoavat toimijat maakunnassa.

Hankkeen tuloksena saadaan ehdotus ruoka- ja matkailualan kehittämisalustan toimintamallista, joka sisältää alustavan suunnitelman huippukoulutuskokonaisuuden perustamisesta sekä ruokamatkailuun liittyvän korkeatasoisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamisesta.

Ota yhteyttä

Maisa Häkkinen
044 794 2219
maisa.hakkinen@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.08.2020

Hanke päättyy:
31.10.2022

Hankkeen päätoteuttaja:
Helsingin Yliopisto

Osatoteuttajat:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk, Etelä-Savon Koulutus Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
39794 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkelin seutu

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto