fbpx

PK-yritysten muutoskyvykkyys

"Maakunnan yritykset poikkeustilanteiden yli."

Hankkeen tavoitteena on, että Etelä-Savon maakunnan yritykset selviävät kriisien aiheuttamien poikkeustilojen yli ja ovat kriisin päätyttyä tai pitkittyessä saaneet uudistettua toimintaansa ja verkostoiduttua uusien kumppaneiden kanssa. Yksikään yritys ei saa jäädä yksin, vaan jokaiselle yritykselle tulee olla tarjolla maksutonta neuvontapalvelua, tukea, ohjausta ja valmennusta muutostilanteessa.

Mitä hanke tekee?

1. Hankitaan laaja tilannekuva Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta kriisistä alueen yrityksille alueen yrityksiin kohdennetulla tutkimuksella. Toteuttajana LUT-yliopisto.

2. Järjestetään Muutoskyvykkyys -valmennusta yrityksille, joita kriisi koskettaa suoraan tai välillisesti. Kriisijohtaminen on tärkeä osa Pk-yrityksien strategiaa, sillä pk-yritykset ovat erittäin haavoittuvaisia kriisien aikana pienen pääoman ja henkilöstön koon vuoksi. Pk-yrityksillä on kuitenkin useita strategisia etuja verrattuna suuriin yrityksiin, sillä ne pystyvät paremmin mukautumaan vallitseviin olosuhteisiin sekä tekemään nopeampia ja ketteriä päätöksiä. Toteuttajana Xamk.

3. Tuetaan yritysten liiketoiminnan suuntaamista uudelleeen, sisältäen sekä nopeat kehittämistoimet että pitkän aikavälin suunnitelmat ml. uusien markkina-alueiden tarkastelun ja uusien liiketoimintamallien tuomat mahdollisuudet huomioiden digitalisaatio ja kestävä kehitys. Toteuttajina Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Savonlinnan hankekehitys Oy.

4. Poikkeustilanteessa käytettävissä olevien rahoitusinstrumenttien hakeminen Business Finlandilta, ELY:ltä tai Finnveralta. ELY: n ja TEM:n rahoitusinstrumentteja haettaessa tulee yrityksellä olla myös suunnitelma, mihin kehittämistoimenpiteisiin rahoitusta tullaan käyttämään. Hanke auttaa suunnitelmien laadinnassa ja budjetoinnissa. Yrityksille jaetaan tietoa eri rahoituskanavista muutoksen tueksi, pitäen sisällään yritysten talousneuvontaa ja erilaiset uudet talouden järjestelymahdollisuudet. Taloustarkastelulla on myös kriisiä pidemmät vaikutukset ja parhaimmillaan yrittäjien taloustietoisuus kasvaa. Toteuttajina Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Savonlinnan hankekehitys Oy.

5. Luodaan mahdollisuuksia verkottua yrityksiä hyödyttäviin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja niiden toimijoihin. Toteuttajana Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

6. Hallitukset töihin Etelä-Savossa -työpaketissa edistetään alueen pk-yritysten hallitusten toimintaa sekä vahvistetaan tätä kautta yritysten toimintaedellytyksiä, kasvun mahdollisuuksia sekä muutoskyvykkyyttä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Toteuttajana Etelä-Savon kauppakamari.

Mitä konkreettista lisäarvoa asiakas saa hankkeesta?

Hankkeen toteuttamisen jälkeen alueellamme on joukko yrityksiä, joiden liiketoimintamallit ja –prosessit on päivitetty ja liiketoimintaa on suunnattu uudelleen. Kiertotalouden, kestävän kehityksen ja digitalisaation tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia on otettu käyttöön. Uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikoita ja alustataloutta hyödynnetään liiketoiminnassa paremmin ja näin asiakkaille pystytään tarjoamaan lisäarvoa. Hankkeen tuloksena hankkeeseen osallistuvien yritysten liiketoiminta on kehittynyt ja yritysten muutoskyvykkyys ja riskin hallinta tulevaisuuden muutoksia kohtaan on parantunut.

Kuinka toimimme?

Hankkeen toimintaperiaatteena on verkostomainen työtapa, jonka avulla sitoutetaan yritysten rinnalle laaja joukko osaajia. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toimii hankkeessa päätoteuttajana ja vastaa yritysten kehittämistyöpajojen järjestämisestä sekä uusien innovaatioverkostojen kartoittamisesta. Yrityksiä autetaan myös poikkeustilanteessa käytettävien rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä.

Ota yhteyttä

Marjo Niittuaho-Nastolin
0440 361 615
marjo.niittuaho-nastolin@mikseimikkeli.fi

Saija Tillgren
050 387 2691
saija.tillgren@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.05.2022

Hanke päättyy:
30.11.2023

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Savonlinnan hankekehitys Oy, Etelä-Savon Kauppakamari, LUT-yliopisto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
120822 €

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon ELY-keskus