fbpx

Päämaja – Mikkelin matkailun kehittämishanke

"Tavoitteena on luoda uutta elinvoimaa, uusia ympärivuotisia työpaikkoja ja investointeja alueelle synnyttämällä Mikkelin omiin vahvuuksiin - historiaan ja kulttuuriperintöön perustuvaa uutta ja kestävää matkailuliiketoimintaa. Hanke nostaa esille Mikkelin matkailulliset vetovoimatekijät, edistää paikallisten toimijoitten kulttuuri- ja historiamatkailun osaamista tiedolla johtamisen keinoin. "

Miksi hanke on olemassa?

Tällä hankkeella pyritään auttamaan yrityksiä uudelleen kasvun ja kansainvälistymisen uralle. Päämaja – Mikkelin matkailun kehittäminen hankkeen tavoitteena on luoda uutta elinvoimaa, uusia ympärivuotisia työpaikkoja ja investointeja alueelle synnyttämällä Mikkelin omiin vahvuuksiin – historiaan ja kulttuuriperintöön perustuvaa uutta ja kestävää matkailuliiketoimintaa. Hankkeessa parannetaan pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- ja innovointivalmiuksia. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei sekä Sodan ja rauhankeskus Muisti.

Mitä hanke tekee?

Hankkeessa käynnistetään Mikkelin matkailun ja vapaa-ajan kehittämisalusta, luodaan sisällöt ja käynnistetään Astuvansalmen kalliotaiteen opastuskeskus Ristiinassa sekä luodaan Mikkelistä Suomen johtava sotahistoriaan ja muistamiskulttuureihin keskittyvä paikkakunta. Hankkeessa vahvistetaan kansainvälistä tutkimus- ja yhteistyötä Euroopan neuvoston kulttuurireittien Prehistoric Rock Art Trails sekä Liberation Route Europe kanssa. Hanke vastaa osaltaan Etelä-Savon alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaan, jonka tavoitteena on kompensoida turvetuotannosta luopumisen aiheuttamat työpaikkamenetykset, pitää maaseutu kiinnostavana paikkana asua ja yrittää sekä kannustaa innovatiiviseen elinkeinotoiminnan kehittämiseen alueen omien tunnistettujen vahvuuksien avulla. Päämaja-Mikkelin matkailun kehittämishanke toteuttaa Etelä-Savon Älykkään erikoistumisen strategian painopistealuetta ”matkailu”.

Mitä konkreettista lisäarvoa asiakas saa hankkeesta?

Kehittämishankkeen kohderyhmiä ovat sekä kansainväliset että kotimaiset matkailijat, jotka arvostavat tutkittuun tietoon pohjautuvaa elämyksellistä ja vastuullista historia- ja kulttuurimatkailua, paikallista elämäntapaa sekä Saimaan alueen ainutlaatuista luontoa. Ensisijaisia kohderyhmiä ovat myös Mikkelin matkailuyritykset ja muut yritykset, sekä Mikkelin ja Saimaan alueen muut matkailutoimijat. Hanke nostaa esille Mikkelin matkailulliset vetovoimatekijät, edistää paikallisten toimijoitten kulttuuri- ja historiamatkailun osaamista tiedolla johtamisen keinoin. Hankkeen toimenpiteillä tähdätään ympärivuotisen ja kansainvälisen matkailun edistämiseen, kasvatetaan alueen matkailutuloa ja lisätään ympärivuotisten työpaikkojen määrää yrityksissä. Tämän lisäksi kohderyhmiä ovat kansainväliset yhteistyökumppanit kuten Euroopan neuvoston kulttuuriperintöreitit sekä historia- ja geomatkailutoimijat, matkanjärjestäjät, median edustajat ja muut sidosryhmät.

Kuinka hanke toimittaa hyödykkeen asiakkaalle?

Hankkeessa laajennetaan ja tiivistetään yhteistyöverkostoja, järjestetään yleisötilaisuuksia, tuotteistamis- ja digimyyntikoulutusta, myynninedistämistoimia- ja kampanjoita, hankeyrityksille tutustumiskäyntejä sekä kasvatetaan toimijoitten osaamista mm. kestävän matkailun ja markkinoinnin osalta.

Ota yhteyttä

Maisa Häkkinen
044 794 2219
maisa.hakkinen@mikseimikkeli.fi

Tarja Pönniö-Kanerva
+358 400 809 107
tarja.ponnio-kanerva@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.11.2023

Hanke päättyy:
31.10.2025

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Sodan ja rauhan keskus Muisti

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
473320 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkeli

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto