fbpx

Osaajaportti

"Osaajaportti-hanke yhdistää työnhakijat ja rekrytoivat yritykset tavoitteenaan tehdä Mikkelin seudusta entistä vetovoimaisempi työllisyysalue. Käytännössä hankkeella tuetaan alueen yritysten rekrytointiprosesseja ja niiden kehittämistä, yhdistetään työnhakijat ja työpaikat sekä rakennetaan uusia verkostoja tukemaan yritysten rekrytointia. Yhteistyötä hankkeessa tehdään Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilun ja TE-toimiston kanssa samalla vahvistaen muiden sidosryhmien osallisuutta kokonaisvaltaisesti. "

Avoimiin työpaikkoihin on yhä vaikeampi saada osaavia hakijoita Etelä-Savossa, jossa työmarkkinat ovat tiukentuneet ja yrityksillä on rekrytointivaikeuksia. Lisäksi vuoteen 2040 ulottuvissa ennusteissa Suomen työmarkkinoilta häviää vuosittain yhä enemmän työvoimaa. (lähde TEM työvoimatiekartta 2023).

Mikkelin kaupungin kasvuohjelmassa osaava työvoima on nostettu yhdeksi kuudesta teemasta. Kansainväliset työnhakijat ovat merkittävä potentiaali, kun mietitään Mikkelin seudun yritysten osaavan työvoiman saatavuutta ja toisaalta myös työllisyysasteen nostamista.

Hankkeessa parannetaan työttömien työnhakijoiden ja yritysten rekrytointitarpeiden kohtaamista alueellisesti. Työmarkkinoille tulevan työvoiman ja osaajia hakevien yritysten kohtaantoa edistetään tiiviillä yhteistyöllä Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilun ja Etelä-Savon TE-toimiston kanssa. Hankkeessa etsitään piilotyöpaikkoja, kehitetään rekrytointivaikeuksista kärsivien työnantajien veto- ja pitovoimaa, mainekuvaa, sekä kokonaisvaltaista rekrytointiosaamista ja -prosessia. Hankkeen läpileikkaavana teemana on kansainvälisten osaajien osuuden nostaminen.

Osaajaportti-hankkeen tuloksena mukana olevat työttömät työnhakijat löytävät seudulta avoimena olevat työtehtävät nykyistä tehokkaammin ja työllistyvät. Yritykset ovat löytäneet osaajat avoimiin työpaikkoihinsa ja oppineet tuntemaan seudun verkoston, joka tukee yrityksiä rekrytoinneissa, ja alueella on järjestetty rekrytointitapahtumia.

Hankkeessa tuetaan yritysten rekrytointiprosesseja ja niiden kehittämistä, yhdistetään työnhakijat ja avoimet työpaikat, kootaan uusia verkostoja tukemaan yritysten rekrytointeja ja järjestetään rekrytointitapahtumia. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilun ja Etelä-Savon TE-toimiston kanssa ja vahvistetaan muiden sidosryhmien osallisuutta kokonaisvaltaisesti.

Ota yhteyttä

Miia Korja
0440 785 436
miia.korja@mikseimikkeli.fi

Anna Virrantaus
040 515 5311
anna.virrantaus@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.01.2024

Hanke päättyy:
31.12.2025

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
230204 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkelin seutu

Rahoittava viranomainen:
Elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus