fbpx

Mikkelin matkailukohteiden ja Saimaan saavutettavuuden parantaminen

"Mikkelin matkailukohteiden ja Saimaan saavutettavuuden parantaminen -hankkeen tavoitteena on innovatiivisen suunnittelun ja pilotoinnin avulla löytää uusia ratkaisuja saavutettavuuden parantamiseksi ja edistää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. "

Saimaan luonnon, matkailuyritysten ja -kohteiden parempi saavutettavuus edistää sesonkien pidentämistä ja sitä kautta toimialan kannattavuutta ja vetovoimaa. Hankkeen lopputuloksena syntyy suositus uusista aikataulutetuista ja kestävällä tavalla toteutettavista reiteistä ja palveluista, jotka edistävät erityisesti Anttolan luonnonkeskuksen ja Ristiinan kalliotaidekeskuksen saavutettavuutta ja vetovoimaa.

Hanke kytkeytyy alueelliseen ja kansalliseen matkailustrategiaan edistämällä matkailupalveluiden kasvua tukevaa kestävää saavutettavuutta. Hanke tukee Etelä-Savon strategian kärkiä (vesi, metsä ja ruoka) ja vastuullisen matkailun tavoitteita.

Hanke on erinomainen mahdollisuus matkailun palvelujen kehittämiselle ja maakunnan monipuolisen matkailuprofiilin rikastamiselle saavutettavuutta ja palveluja parantamalla. Panostamalla saavutettavuuden parantamiseen ja tuotteistamiseen luomme pohjaa tulevaisuuden vastuulliselle ja arvoihin perustuvalle kysynnälle, jossa painottuu yhä enemmän luonnonsuojelu sekä paikallisen elämäntavan, kulttuurin ja aitouden arvostaminen. Yritysten näkökulmasta hanke luo uutta kysyntää edistämällä matkailukohteiden ja -nähtävyyksien saavutettavuutta ja alueen vetovoimaa.

Ota yhteyttä

Hanna Airas henkilöstökuva, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei
Hanna Airas
050 3296 560
hanna.airas@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.01.2021

Hanke päättyy:
31.12.2022

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
203200 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkelin seutu

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto