fbpx

Mikkeli turvallisuuden päämajakaupungiksi

Turvallisesta yhteiskunnasta, joka perustuu luottamukselle ja luotettavuudelle, on muodostettavissa tärkeä suomalainen vientituote, joka antaa monenlaisia mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille. Globaalisti on tarjolla runsaasti erilaisia koulutuksia ja tapahtumia, mutta vain vähän paikkoja, joissa osoitetaan miten turvallisuutta käytännössä tuotetaan ja toteutetaan paikallisena ja alueellisena yhteistyönä eri toimijoiden ja hallinnon sektorien välillä. Mikkelillä on kaupunkina vahva asema sekä ”kovan turvallisuuden” puolella että Etelä-Savon pelastuslaitoksen kotipesänä. Kaupungissa toimii monia turvallisuusalan tärkeitä kansainvälisille markkinoille suuntautuvia suomalaisia yrityksiä. Etelä-Savoon on rakentunut lupaavaa uutta yritystoimintaa turvallisuus- ja ympäristöteknologioiden alueille. Matkailulle ”Mikkeli turvallisuuden päämajakaupungiksi” -hanke on erinomainen mahdollisuus korkean profiilin matkailun palvelujen edistämiseen ja maakunnan monipuolisen matkailuprofiilin rikastamiseen ja vahvistamiseen maksukykyisellä asiantuntijaturismilla.

Hankkeessa tuotteistetaan kolme-neljä ohjelmallista kokonaisuutta, joissa tutustutaan turvallisuusalaan ja turvallisuuden tuottamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Paketteihin kuuluu myös kuljetukset, majoitukset, ruokailut ja oheisohjelma. Hankkeen aikana tuotetaan Etelä-Savoon kaksi pilottiryhmää. Saatujen kokemusten perusteella laaditaan kattavat oppimisraportit toiminnan vaikutusten arvioimiseksi sekä toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi. Tavoitteena on hankkia turvallisuusalan korkean profiilin asiantuntijavierailuilla suomalaisille toimijoille – niin teknologiayrityksille, asiantuntijayrityksille, tutkimuslaitoksille kuin muillekin toimijoille – erinomaisia kontakteja ja suoria liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla voidaan edistää maakunnan monipuolista matkailuprofiilia korkeatasoisella, vaativalla asiantuntijaturismilla.

Kenelle hanke on suunnattu

Mikkelin ja Etelä-Savon turvallisuusalan julkiset toimijat, turvallisuusalan yritykset, alan kansalaisjärjestöt ja matkailualan toimijat. Potentiaalisina asiakkaina kansainväliset turvallisuusalan institutionaaliset toimijat, viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja yritykset.

Hanketiedot