fbpx

Mikkeli Events

"Mikkeli Events -hanke saattaa Mikkelin tapahtumatuotannon toimijat yksityiseltä, kolmannelta ja julkiselta sektorilta saman verkoston, toimintamallin ja tiedon äärelle. Tavoitteena on saada aikaan yksi Pohjoismaiden parhaista tapahtumakaupungeista. "

Mikkelissä ja seudulla on tunnistettu jo pitkään tarve kehittää tapahtumatoimijoiden valmiuksia järjestää, tuottaa ja tarjota tilaajaorganisaatioille laajempia ja ammattimaisemmin tuotettuja tapahtumapalveluja.

Mikkeli Eventsin työn avulla lisätään mahdollisuuksia tapahtumille sekä uudelle liiketoiminnalle tapahtuma-alalla. Mikkelissä järjestettävien keskisuurten ja suurten tapahtumien määrä tulee kasvamaan, kesäsesonki laajenee, sesongin ulkopuolelle saadaan lisää merkittäviä tapahtumakonsepteja ja tapahtuma-alan jo ennestään merkittävä aluetaloudellinen vaikutus kasvaa.

Hankkeessa:

-kartoitetaan tapahtumapaikat, tapahtumatekniikan toimittajat ja sisällöntuottajat

-kartoitetaan Mikkelin asemointi tapahtumakaupunkina

-järjestetään mikkeliläisen tapahtumatoimialan palvelumuotoilutyöpajoja

-toteutetaan Mikkelin oma tapahtumajärjestäjien tietämyksenhallintajärjestelmä liiketoiminnan tuotteistamisen, kaupallistamisen sekä tapahtumien ajankohtien ennakoinnin, koordinoinnin ja yhteistyön parantamiseksi

-tehdyn kartoitus- ja selvitystyön sekä lopulta tapahtumapilottien perusteella valitaan parhaimmat tapahtumatuotantojen ja yleisöjen kohderyhmät

-Mikkelin näkökulmasta kaupungin elävöittäminen.

-mahdollistetaan Mikkeli Events -tapahtumapaikkojen käyttö siten, että turvalliset elämykset voidaan toteuttaa kohtuullisilla kustannuksilla korona-aikana ja sen jälkeen

-tehdään Mikkeli Events -viestintä kuluttajille / yleisölle omiin kanaviin

-toteutetaan sähköisen tapahtuma-alustan kehittäminen ja ylläpitäminen

-toteutetaan innovatiiviset elämys ja tapahtumapilotit

-toteutetaan Mikkeli Events -sesonkien markkinointi

Ota yhteyttä

Olli Marjalaakso
045 317 2651
olli.marjalaakso@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.04.2021

Hanke päättyy:
31.08.2023

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
488251 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkelin seutu

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto