fbpx

Memoriaali – Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelun kehittäminen Memory Campuksessa

"Hankkeen avulla vahvistetaan entisestään Memory Campuksen yritysverkostoa julkishallinnon toimijoiden lisäksi. Muistin ja päämajakaupunki Mikkelin tunnettuus ja houkuttelevuus myös käyntikohteena lisääntyy Memoriaaliverkkopalvelun myötä."

Tämän hankkeen taustalla on tarve Memory Campuksen osaamisen vahvistamiselle sekä elinkeinoelämän tuominen yhä vahvemmin mukaan kehittämisalustan toimintaan. Hanke vahvistaa kokonaisvaltaisesti etenkin Memory Campuksen palvelu- ja tietojärjestelmäosaamista. Se vahvistaa myös Memory Campuksen toimijoiden asemaa valtakunnallisena pitkäaikaissäilytettävän tiedon säilytys-, digitointi- ja tutkimus- sekä koulutuskeskittymänä. Hanke tuo yritysten tiedonhallinnan palveluosaamisen osaksi Memory Campukseen uusia liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia.

Hankkeessa kartoitetaan jo olemassa olevia digitaalisen aineiston vastaanottamiseen ja käytettävyyteen kehitettyjä toimintamalleja, järjestelmiä/työkaluja ja teknisiä ympäristöjä sekä testataan, hyödynnetään, modifioidaan ja jatkokehitetään niitä (Memoriaali-verkkopalvelu). Hankkeessa digitoidaan analogista aineistoa ja kehitetään tehokkaampia digitoinnin toimintatapoja. Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään aineiston vastaanottamiseen ja käytettävyyteen keskittyvien tuotteiden/palveluiden (Elkan ja Muistin pilotit) kaupallistamisen liiketoimintamalleja ja hyödynnetään verkostoitumista.

Hanke ja kehitettävä verkkopalvelu Memoriaali vahvistavat Memory Campusta ja sen toimijoiden osaamista, palveluita ja tuotteita sekä vahvistaa alueen elinvoimaisuutta sekä vetovoimaa. Hanke edistää digitaalisen osaamisen kehittämistä Memory Campuksessa, lisää seudun työllisyyttä ja palvelukonseptin muuttamista digitaaliseen suuntaan sekä kehittää digitaalisen aineiston vastaanottamista ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeessa hyödynnetään verkostoitumista ja sen avulla tehtävää yhteistyötä. Hankkeessa järjestetään hankeseminaari. Yritysverkostoituminen ja yhteistyö paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yritysten, sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa vahvistuvat hankkeen kautta. Hankkeen avulla vahvistetaan entisestään Memory Campuksen yritysverkostoa julkishallinnon toimijoiden lisäksi. Muistin ja päämajakaupunki Mikkelin tunnettuus ja houkuttelevuus myös käyntikohteena lisääntyy Memoriaaliverkkopalvelun myötä.

MEMORIAALI -SEMINAARI ILMOITTAUTUMINEN

Elka Memoriaali-hankkeessa

Xamk Memoriaali-hankkeessa

Muisti Memoriaali-hankkeessa

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.06.2020

Hanke päättyy:
31.12.2021

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr., Kaakkoi-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Sodan ja Rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr.

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto