fbpx

Mekstiili – Tehokasta tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savoon

"Poistotekstiilimateriaalin kaupallistamismahdollisuuksia selvitetään uusien tuoteaihioiden liiketoimintatarkastelun avulla. Kierrätysraaka-aineen hyödyntämistä pyritään edistämään yritystoiminnassa Etelä-Savossa ja näin tuetaan yritysten vihreää siirtymää sekä verkostomaista yhteistyötä alueella. Hankkeessa selvitetään myös suurempien strategiakokonaisuuksien mahdollisuuksia alueella mm. kiertotaloustyöpaikkojen luomiseksi. "

Tekstiilikiertotalouden kehittämistarpeet

Suomessa laki velvoittaa erilliskeräämään tekstiilimateriaalia (1.1.2023 alkaen) ja sen kierrätystä tulisi edistää kunnissa. Myös Etelä-Savossa on tarve kehittää tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita tekstiilimateriaalien keräys- ja lajitteluprosesseja sekä tekstiilituotteiden uusiokäyttöä ja kierrätystä.

Mekstiili on ryhmähanke, jota toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (päähakija), Metsäsairila Oy:n ja ViaDia Mikkeli ry:n kanssa.

Mekstiili-hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on luoda Etelä-Savoon soveltuvimmat poistotekstiilin lajittelu-, keräys- ja käsittelymenetelmien toimintamallit. Hankeen aikana pilotoidaan parhaimpia kiertotalouskäytäntöjä kasvattaen materiaalien kierrätysastetta ja edistäen Etelä-Savon alueen kestävää kehitystä. Yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa luodaan innovatiivisia tuoteaihioita ja avauksia poistotekstiilimateriaalin hyödyntämiseksi. Näillä toimilla pyrimme vahvistamaan kilpailukykyä ja tuetaan alueen yrityksiä vihreässä siirtymässä. Myös kuluttajia osallistetaan tekstiilikiertotalouden kehittämiseen. Kuluttajaviestinnän ja ohjeistuksen avulla pyritään vaikuttamaan kerätyn poistotekstiilin laatuun ja määrään, jolloin mahdollisuudet materiaalin jatkokäytölle paranevat.

MikseiMikkelin päätehtävät ja tavoitteet hankkeessa

Mikkelin kehitysyhtiö Miksein päätehtäviä hankkeessa on selvittää poistotekstiilimateriaalin kaupallistamismahdollisuuksia uusien tuoteaihioiden liiketoimintatarkastelun avulla. Kierrätysraaka-aineen hyödyntämistä edistetään yhteistyössä yritysten kanssa ja luodaan alueelle verkostomaista yhteistyötä materiaalin hyödyntämiseksi. Hankkeessa selvitetään myös suurempien strategiakokonaisuuksien mahdollisuuksia kiertotaloustyöpaikkojen luomiseksi.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja tuen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n budjetti hankkeessa on 58352 € ja EU-tuen määrä tästä on 46682 €.

Ota yhteyttä

Johanna Järvinen henkilöstökuva
Johanna Järvinen
050 465 5320
johanna.jarvinen@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.10.2023

Hanke päättyy:
30.06.2024

Hankkeen päätoteuttaja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat:
Metsäsairila Oy, ViaDia Mikkeli ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
58352 €

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto