fbpx

Materiaalikierron yhteistyömalli

Hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä tilaavien toimijoiden kansa materiaalikiertoa tehostava toimintamalli.

Mallin pohjaksi tehdään alueen asukkaille ja yrityksille kyselyt kierrätyshalukkuudesta ja kierrätykseen vaikuttavista tekijöistä. Tästä siirrytään toimintamallin suunnitteluun yhdessä kierrätysarvoketjun toimijoiden kanssa. Toimintamallin ohessa arvioidaan tilantarpeet, logistiset ratkaisut sekä pilotoidaan FISS toimintamalli Etelä-Savossa.

Kenelle hanke on suunnattu

Mikkelin kaupungin asukkaat ja kierrätysarvoketjussa toimivat yritykset. Kierrätysmateriaalien käytöstä kiinnostuneet yritykset.

Hanketiedot