fbpx

LakeSaimaa 2.0

"Tavoitteena on kasvattaa alueen matkailutuloa kehittämis- ja markkinointitoimenpitein, vahvistaa tunnettavuutta, parantaa saavutettavuutta sekä kehittää yrittäjien kansainvälistymisvalmiuksia integroimalla maaseudun yritysten tarjonta osaksi Saimaan alueen matkailun ekosysteemiä ja houkuttelemalla uusia yrittäjiä alueelle."

Miksi hanke on olemassa?

Hankkeen päätavoite on nostaa Saimaa merkittäväksi kansainväliseksi kestävän matkailun destinaatioksi, joka palvelee matkailijoita ympärivuotisesti. Kansainvälisiltä markkinoilta odotetaan 25 %:n kasvua. Kotimaan kasvuodotukset ovat 2 %:n luokkaa. Uusien entistä houkuttelevampien paketoitujen tuotteiden katteen odotetaan olevan entistä parempi, joten kansainvälisen kulutuksen/matkailija odotetaan kasvavan. Tavoitteena on myös suorien lentoyhteyksien lisääminen alueelle, vuonna 2024 tavoitteena 2000 ja seuraavana vuonna 5000 lentomatkustajaa, jotka tulevat suorilla lennoilla Savonlinnaan Euroopasta.

Mitä hanke tekee?

Lyhyesti toimenpiteinä
a) Saimaan matkailun kansainvälistymisasteen nostaminen ja saavutettavuuden parantaminen uusia lentoyhteyksiä rakentamalla, uusia tuoteperheitä ja palveluja rakentamalla asiakaslähtöisesti sekä markkinakohtaisten markkinointi- ja myyntitoimenpitein.
b) Matkailusidonnaisten yritysten tuotteiden, palveluiden ja yhteistuotteiden asiakaslähtöinen kehittäminen ja saattaminen myyntiin kansainvälisillä markkinoilla
c) Matkailusidonnaisten yritysten kansainvälistymisvalmiuksien ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen sekä
d) uudenlaisen liiketoiminnan edistäminen matkailusektorilla mm houkuttelemalla kansainvälisiä mediatuotantoja alueelle

Mitä konkreettista lisäarvoa asiakas saa hankkeesta?

Saimaan tunnettuuden edistäminen, tuotekehitys, yhteismarkkinointi, myynnin edistäminen ja Saimaan saavutettavuuden parantaminen hyödyttävät hankeyrityksiä suoraan ja välillisesti.

Kuinka hanke toimittaa hyödykkeen asiakkaalle?

Olemalla mukana hanketoimijana yritys pääsee osalliseksi hankkeen toimenpiteisiin valitsemansa näkyvyyspaketin mukaisesti. Hankkeessa edistetään yritysten markkinointia ja myyntiä konkreettisin ja mitattavin toimenpitein.

Ota yhteyttä

Suvituulia Brohez henkilöstökuva 1024x1024
Suvituulia Brohez
050 5933 118
suvituulia.brohez@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.09.2023

Hanke päättyy:
31.12.2024

Hankkeen päätoteuttaja:
Savonlinnan Seudun Matkailu Oy

Osatoteuttajat:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
846694 €

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto