fbpx

Laiturilla 3 – vapaa-ajan asumisen energiankulutus ja hiilijalanjälki

Laiturilla
"Laiturilla 3 -hanke edistää Etelä-Savon vapaa-ajanasuntojen energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vähähiilisyyttä tarjoamalla vapaa-ajanasukkaille energianeuvontaa. Hanke kehittää myös etätyöskentelyn uusia palvelukonsepteja. "

Energiatehokkuustoimenpiteiden edistämisessä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on huomioitava myös vapaa-ajan asuminen, joka on Etelä-Savossa Suomen suurinta. Maakunnassa on suurin piirtein saman verran vakituisia asuinrakennuksia ja vapaa-ajanasuntoja. Etelä-Savon vapaa-ajanasuntojen hiilijalanjälki on sähkönkulutuksen osalta 2000 kg CO2e/vapaa-ajanasunto. Suurin osa mökkien energiankulutuksesta syntyy lämmityksestä, ja noin 40 %:ssa mökkejä on vähintään peruslämpö päällä talvella. Energiatehokkuustoimille vapaa-ajan asumisessa on selvä tarve.

Laiturilla 3 -hanke edistää Etelä-Savon vapaa-ajanasuntojen energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vähähiilisyyttä tarjoamalla vapaa-ajanasukkaille energianeuvontaa. Hanke kehittää myös etätyöskentelyn uusia palvelukonsepteja. Vapaa-ajan asumiseen liittyvällä liityntäpysäköintikokeilulla pureudutaan hankkeessa mökkimatkojen päästöjen vähentämiseen. Hanke vahvistaa Etelä-Savon asemaa kestävän vapaa-ajan asumisen edistäjänä.

Hankkeen tuloksena Etelä-Savon vapaa-ajanasuntojen energiatehokkuus on parantunut ja uusiutuvan energian käyttö vapaa-ajan asumisessa on lisääntynyt. Etätyöskentelyn uudet palvelukonseptit tukevat etätyön tekemistä mökkiseudulla, pidentävät viipymää ja siten vähentävät liikkumisen päästöjä. Liityntäpysäköintikokeilu on ensimmäinen Suomessa ja avaa mahdollisuuksia päästöjen vähentämiselle, palveluille ja liiketoiminnalle sekä liikenneyhteyksien kehittämiselle. Vapaa-ajanasukkaiden tietoisuus ja tietämys kestävästä mökkeilystä sekä omista vaikutusmahdollisuuksista ja omien valintojen merkityksestä kasvaa.

Vapaa-ajan asumisen energianeuvonta on tarjolla vuosina 2024-2025.

Viestintään, tiedottamiseen ja tiedolla ohjaamiseen käytetään olemassa olevia, vapaa-ajanasukkaille suunnattuja Laiturilla.fi-verkkosivuja ja Laiturilla-somekanavia.

Ota yhteyttä

Tuula Pihkala
0440 361 603
tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi

Veera Kinnunen
050 473 2168
veera.kinnunen@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.10.2023

Hanke päättyy:
30.09.2025

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
541850 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkelin seutu

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto, EAKR