fbpx

KIELO – Kiertotalousloikka rakennusmateriaalien uudelleenkäytön parantamiseksi Mikkelissä

"01.01.2025 voimaan astuva uusi rakentamislaki edellyttää, että rakentamisen kiertotalouden on yleistyttävä. Kiertotalouden edistäminen on myös asetettu tavoitteeksi Mikkelin kaupungin strategiassa ja ilmasto-ohjelmassa. Hanke antaa Mikkelin seudun yrityksille valmiuksia vastata näihin vaatimuksiin tulevissa urakoissa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan purkamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita on tähän mennessä vielä niukasti tutkittu."

Hankkeen tavoitteena on:

  • vakiinnuttaa Etelä-Savon julkisten toimijoiden yksiköissä kiertotaloutta edistäviä hankintakäytäntöjä
  • tuottaa käytännön esimerkkejä rakentamisen kiertotalousratkaisuista
  • käynnistää ja kehittää uusia rakentamisen kiertotalouden palveluja Etelä-Savon alueella
  • selvittää purkutyömaan ympäristövaikutuksia, ja
  • kokeilla uusia digitaalisia menetelmiä materiaalivirtojen seurannassa ja tunnistuksessa.

Hankkeessa kokeiltuja hankintojen, purkamisen, rakennusosien uudelleenkäytön ja purkutyömaan ympäristövaikutusten arvioinnin toimintamalleja levitetään seutukuntaan ja valtakunnallisesti eri osapuolten käyttöön.

 

 

Ota yhteyttä

Jenina Luotolampi henkilöstökuva 800x800px
Jenina Luotolampi
+358 50 3459 403
jenina.luotolampi@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.05.2023

Hanke päättyy:
30.04.2025

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)