fbpx

Keula kohti Mikkeliä

"Keula kohti Mikkeliä -hankkeessa katse on pitkällä tulevaisuudessa. Hankkeen aikana tuotteistetaan miehittämättömän ilmailun koulutusympäristö, tuotteistetaan lentoyhteyksiä Mikkelin lentoasemalle tilauslento-operaattoreiden kanssa, ja perustetaan kumppanuusmalli suurempien tapahtumien tuottamiseksi Mikkelissä ja Mikkelin lentoasemalla."

Miksi juuri tämä hanke?

Hankkeen aikana keskitytään maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen ja ollaan tukemassa Etelä-Savon elinvoimaisuutta. Etelä-Savon saavutettavuus on ollut tarkastelussa aiemmissa hankkeissa ja tällä hankkeella luodaan edellytyksiä tulevaisuuden tarpeisiin.

Aluetalous ja matkailun kehittäminen ovat hankkeen keskiössä, siten että alueen asukkaiden ja yritysten toimintaedellytykset huomioidaan tutkitun tiedon valossa. Etelä-Savo tarvitsee kehittämistoimenpiteitä alueen pito- ja vetovoiman parantamiseksi.

Tällä hankkeella luodaan kolme uutta avausta: (1) panostetaan lentoyhteyksien kehittämiseen ja toiminnan elvyttämiseen, (2) tuotteistetaan miehittämättömän ilmailun koulutusmatkailualusta sekä (3) luodaan uutta alueellista tapahtumatoimintaa, joka saa ihmiset liikkeelle.

Mitä konkreettista lisäarvoa asiakas saa hankkeesta?

Hankkeella lisätään lentoaseman aktiivisuutta ilmailun ja tapahtumatuotannon osalta. Mikkelin lentokentän ympäristön kehittäminen nähdään mahdollisuutena, joka tuo piristystä aluetalouteen pitkällä aikaperspektiivillä. Lisäksi hyötynä: ( 1 ) kansainvälisten suhteiden vahvistaminen ( 2 ) uusi toimintamalli tapahtumien saamiseksi Mikkelin talousalueelle ja ( 3 ) dronetestauksen ja muun miehittämättömän ilmailun tuotteistaminen. Etelä-Savo saa hankkeen avulla uusia kehityssuuntia ja tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi.

Kuinka hanke toimittaa hyödyn asiakkaalle?

Mikkelin lentoaseman mahdollisuudet tehdään hankkeen aikana näkyväksi. Hankkeella muodostetaan uusia verkostoja siten, että työpakettien sisällöt konkretisoituvat todelliseksi toiminnaksi. Hanke kommunikoi avoimesti eri sidosryhmien suuntaan ja tekee aktiivista yhteistyötä lentoaseman nykyisten ja tulevien toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana luodaan toimintamalleja ja kehitetään Mikkelin lentoasemaa ilmailun, koulutuksen, testaamisen ja tapahtumatuotannon kehitysalustana.

Ota yhteyttä

mies silmälasit päässä katsoo kameraan
Ville Hyyryläinen
0440 659 741
ville.hyyrylainen@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.07.2023

Hanke päättyy:
31.12.2025

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
624882 €

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto