fbpx

Kestävän mökkeilyn ABC

"Tässä hankkeessa kootaan kestävän mökkeilyn konsepti ja toimintamallit Kestävän mökkeilyn ABC -julkaisuksi ja jalkautetaan konseptia ja toimintamalleja alueen vapaa-ajanasukkaille. Työllä vahvistetaan Etelä-Savon tunnettuutta kestävän mökkeilyn kärkimaakuntana."

Vapaa-ajan asumisella on suoria vaikutuksia luontoon ja ympäristöön, paikallisiin yhteisöihin, kulttuurisiin käytäntöihin ja aluetalouteen. Etelä-Savo on yksi Suomen suurimpia vapaa-ajan asumisen maakuntia: lähes 50 000 vapaa-ajanasunnolla on keskimäärin 4,7 säännöllistä käyttäjää, jotka viettävät mökillä keskimäärin 103 vuorokautta vuodessa. Vapaa-ajan asuminen on yksi maakunnan keskeisistä elinvoimatekijöistä.

Kestävän mökkeilyn konseptin avulla ohjaamme vapaa-ajanasukkaita edistämään vastuullisuutta ja vähäpäästöisyyttä omassa mökkeilyssään sekä juurruttamaan näitä toimintatapoja myös seuraavaan mökkeilijäsukupolveen.

Hankkeen tavoitteita ovat:
1) Kootaan kestävän mökkeilyn konsepti ja toimintamallit Kestävän mökkeilyn ABC -julkaisuksi,
2) jalkautetaan kestävän mökkeilyn konseptia ja toimintamalleja alueen vapaa-ajanasukkaille,
3) vahvistetaan Etelä-Savon tunnettuutta kestävän mökkeilyn maakuntana tavoitellen erityisesti valtakunnallista medianäkyvyyttä ja vahvistetaan siten maakunnan asemaa kestävän mökkeilyn edelläkävijänä.

Tuloksena syntyy julkaisu ”Kestävän mökkeilyn ABC” digitaalisena ja printtiversiona, joka kokoaa yhteen kestävän mökkeilyn konseptin ja toimii konkreettisena oppaana vapaa-ajanasukkaille toteuttaa omassa mökkeilyssään vastuullista vapaa-ajan asumista edistäviä asioita. Jalkauttamisen tuloksena vapaa-ajanasukkaiden tietoisuus siitä kasvaa, että heidän on tärkeää toimia itse vastuullisen lisäämiseksi. Ansaitun medianäkyvyyden lisäämisen tuloksena Etelä-Savossa tehtävä vapaa-ajan asumisen kehittämistyö ja kestävän mökkeilyn konsepti tunnetaan entistä laajemmin myös valtakunnallisesti.

Viestintään, vapaa-ajanasukkaiden tiedolliseen ohjaukseen ja tuloksista tiedottamiseen käytetään olemassa olevia, vapaa-ajanasukkaille suunnattuja viestintäkanavia, Laiturilla.fi-verkkosivustoa ja Laiturilla-somekanavia. Niillä on jo suuri yleisö ja seuraajajoukko, ja ne toimivat myös vapaa-ajanasukkaiden osallistamisen kanavina. Kestävän mökkeilyn ABC -julkaisu on valmistuttuaan julkisesti saatavilla digitaalisena ja printtiversiona.

Ota yhteyttä

Tuula Pihkala
0440 361 603
tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.04.2023

Hanke päättyy:
30.09.2023

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
69259 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkelin seutu

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto - Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha