fbpx

Kestävä kansainvälinen historiamatkailu. Kustaa III – Sprengtporten – Katariina II 2020-2022

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hallinnoiman Sprengtporten-hankkeen tavoitteena on kehittää tutkittuun historiatietoon sekä Suomen ja Venäjän yhteiseen kulttuurinperintöön perustuvia vastuullisia matkailutuotteita ja -palveluja yrityksille Etelä-Savossa sekä Viipurin ja Leningradin alueella Venäjällä.   Yhdistämällä nämä rajan molemmin puolin sijaitsevat kohteet saadaan aikaan suosittelureitti tai -reittejä, jonka varrella matkailija voi kokea historiaan pohjautuvia elämyksiä ajalta ennen Suomen itsenäistymistä.

Hankkeen yksi kantava idea perustuu Sprengtportenin henkilöön ja hänen mittavaan uraansa sekä Ruotsin että Venäjän hallitsijoiden palveluksessa. Georg Magnus (Yrjö Maunu) Sprengtporten on erittäin kiinnostava persoona, jonka elämänvaiheista löydettävää uutta, kiinnostavaa tietoa voidaan hyödyntää matkailupalvelujen tarinallistamisessa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään tutkimustyötä Suomen ja Venäjän arkistoissa ja museoissa, kehitetään matkailutuotteita ja palveluja hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa sekä luodaan virtuaalinen museo Viipuriin.
Toisessa vaiheessa rakennetaan ja kunnostetaan Ristiinan Brahelinnan sotakoulua, johon valmistuu muun muassa Yrjö Maunu Sprengtporteniin (1740-1819) keskittyvä näyttelyhuone.

Sprengtporten-hankkeen erikoisuus on se, että nuoret Suomessa ja Venäjällä ovat osallistujia ja palvelun käyttäjiä. Heille järjestetään hankkeen aikana kaksi leiritapahtumaa, joista ensimmäinen on tiedeleiri ja toinen yrittäjyysleiri.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toimii hankkeessa osatoteuttajana.

Ota yhteyttä

Tarja Vesalainen
044 755 8367
tarja.vesalainen@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.11.2020

Hanke päättyy:
31.03.2023

Hankkeen päätoteuttaja:
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Osatoteuttajat:
Mikkelin kaupunki, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Viipurin piirikunnan aluehallinto, Viipurin kaupunki, Viipurin alueen yritysten tukikeskus, Leningradin alueen kauppa- ja teollisuuskamari

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
76263 €

Hankkeen toteutusalue:
Kansallinen/kansainvälinen

Rahoittava viranomainen:
Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma