fbpx

Kansallinen digitointikeskus -selvityshanke

"Hankkeessa tehdään selvitystyö, joka tuottaa faktapohjaista tietoa kansallisen digitointikeskuksen perustamista koskevan päätöksenteon tueksi."

Alueen muistiorganisaatiot ovat olleet jo vuosia yhdessä kehittämässä Memory Campuksen toimintoja ja esille on noussut tarve Kansallisen Digitointikeskuksen perustamiseksi, jossa kulttuuriperintöämme digitoitaisiin laajamittaisesti Kansallisarkiston massadigitoinnin lisäksi (kuten esim. kirjastot, arkistot, museot, kunnat jne.).

  • Tavoitteena selvittää digitointikeskuksen perustamisen ja toiminnan edellytyksiä Mikkelissä
  • Selvitystyön keskeiset sisällöt: EU:n elpymisvälineen rahoituksen ja ohjelman mahdollisuudet digitointikeskuksen toteuttamisessa, nykytilanteen selvitys (mm. markkinakartoitus, kilpailija-analyysi, asiakaskartoitus) ja digitointikeskuksen mahdollinen toimintamalli (mm. tilatarve, laitetarve, teknologiat, henkilöstötarve, koulutustarpeet, sijainti, tuotteet/palvelut, erottumistekijät ym.).

Hanke kehittää koko toimialaa Suomessa ja tukee alueellisen osaamisen keskittymistä Etelä-Savoon. Hankkeella on toteutuessaan merkittäviä työllisyysvaikutuksia (digitoijat, digitoinnin asiantuntijat ja muut siihen liittyvät toimialat) ja se edistää alueen digitalisoitumista.

  • Digitoinnissa syntyvän datan ympärille syntyy uutta yritystoimintaa
  • Kulttuuriperinnön laajamittainen digitointi edistäisi myös muistiorganisaatioiden uudistumista, kun sitä erityisen raskaasti kuormittavia kiinteistökustannuksia voitaisiin ajan mittaan alentaa
  • Ajanmukainen digitointikeskus voisi myös tuoda Suomeen paitsi alan parhaita asiantuntijoita myös taloudellisia resursseja esimerkiksi yhteiseurooppalaisten kehittämishankkeiden muodossa.

 

Hanketiedot

Hanke alkoi:
15.01.2021

Hanke päättyy:
15.04.2021

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
40000 €

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto (Maakunnan omaehtoisen kehittämisen määräraha - MOKRA)