fbpx

Kalliotaidekeskus Astuvan selvityshanke

"Hankkeella edistetään valtakunnalisesti ja kansainvälisesti merkittävän Kalliotaidekeskuksen sijoittumista Mikkelin Ristiinaan, ns. sotakoulun yhteyteen."

Hankkeella edistetään valtakunnalisesti ja kansainvälisesti merkittävän Kalliotaidekeskuksen sijoittumista Mikkelin Ristiinaan, ns. sotakoulun yhteyteen. Alueella sijaitsevat Pohjoismaitten laajimmat, yhtenäiset kalliomaalaukset, joitten merkitystä ja arvostusta saimaalaisena ja eurooppalaisena kulttuuriperintönä tulee nostaa osana sekä Saimaa UNESCO Global Geoparkkia että Euroopan kulttuurineuvoston alaisuudessa toimivaa Prehistoric Rock Art Trails -järjestöä. Selvityshanke toimii pohjana Kalliotaidekeskus Astuvan toiminnan aloittamiselle.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet rakentuvat seuravasti:
-Kartoitetaan aiemmin laaditut kalliotaidekeskussuunnitelmat
-analysoidaan ja benchmarkataan vastaavat kohteet kotimaassa ja ulkomailla
-kontaktoidaan ja luodaan moniaistisen vierailuelämyksen tuottamista varten tarvittava yhteistyöverkosto
-luodaan suositus kalliotaidekeskuksen sisällöntuotosta
-laaditaan selvityksien pohjalta yhdessä verkoston kanssa suositukset rahoitus- ja toimintamallista

Hanke edistää kalliotaiteen kulttuuriperinnön hyödyntämistä Etelä-Savon sekä koko Saimaan alueen matkailun vetovoimatekijänä. Selvitystyön pohjalta perustettava kalliotaidekeskus tukee maaseudun elävöittämistä sekä pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä.

Mikkelin kaupungin matkailun strateginen painopiste on Astuvansalmen kalliomaalaukset ja nykyaikainen, kestävällä tavalla toteutettu Kalliotaidekeskus on osa tätä pitkäjännitteistä matkailun ja vapaa-ajan kehittämisalustan toimintaa.

Hankkeen tuloksena mahdollistuu seuraava vaihe, jossa käynnistyvät konkreettiset toimenpiteet, joilla mahdollistetaan Kalliotaidekeskus Astuvan avaaminen yleisölle kesällä 2024.

Ota yhteyttä

Tarja Pönniö-Kanerva
+358 400 809 107
tarja.ponnio-kanerva@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
02.01.2023

Hanke päättyy:
30.06.2023

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
55975 €

Hankkeen toteutusalue:
Kansallinen/kansainvälinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto, Maakunnan omaehtoisen kehittämisen määräraha