fbpx

Juvan ja Mikkelin logistiikkakeskusten selvityshanke

"Kartoitetaan logistiikkakeskusten sijoittumisen vaatimukset ja mahdollisuudet Mikkelissä ja Juvalla."

Tässä logistiikkakeskukseen liittyvässä hankkeessa selvitetään keskusten perustamisen vaatimuksia ja mahdollisuuksia Mikkeliin ja Juvalle. Hankkeella pyritään myös luomaan järkevä logistikkakeskukseen liittyvä toimintaympäristö, josta on hyötyä koko Etelä-Savon maakunnan yrityselämälle.

Hankkeen tavoite on antaa keskusten operoinnista kiinnostuneille tahoille tutkimustyön kautta vahva tietopaketti, jonka avulla he voivat aloittaa toimintansa mahdollisimman riskittömästi. Tietopakettiin kuuluu mm. keskusten ansaintalogiikan selvittäminen, Parikkalan raja-aseman avautumisen tuomat rahtimahdollisuudet Mikkelin ja Juvan logistiikkakeskuksille ja potentiaalisten rahoittajien kiinnostus sekä asiakkaiden eli keskusta käyttävien asiakkaiden kartoitus.

Tutkimustyön toimenpiteinä ovat:
– oikeanlaisen operoinnin toimintamallin löytäminen ja ansaintalogiikan selvittäminen kohdistuen Juvan ja Mikkelin logistiikkakeskuksiin
– selvittää Parikkalan raja-aseman luomat kaupalliset mahdollisuudet ja tulliterminaalitoiminnan vaatimukset
– selvittää Juvan ja Mikkelin logistiikkakeskusten yhteistyömahdollisuudet
– kartoittaa logistiikkakeskuksen asiakkaita/käyttäjiä, kiinnostuneet operoijat ja investoritahot
– Vähintään 150 asiakkaan/tahon luokse tullaan jalkautumaan ja kertomaan logistikkakeskusten mahdollisuuksista.

Tutkimustyön tuloksena on, että keskuksiin löydettäisiin operaattori(t), joka/jotka olisivat kiinnostuneet perustamaan niin Juvalle kuin Mikkeliin mielellään toisiaan liiketoiminnallisesti tukevat logistiikkakeskukset.

Ota yhteyttä

Olli Marjalaakso
045 317 2651
olli.marjalaakso@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.08.2020

Hanke päättyy:
31.01.2022

Hankkeen päätoteuttaja:
Juvan kunta

Osatoteuttajat:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
59044 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkelin seutu

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto