fbpx

Huky- hulevesien käsittelyn T&K-ympäristö

Etelä-Savon maakunnassa on tehty pitkäjänteistä työtä uusien biojalosteiden, erityisesti biohiilen, kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Yksi mielenkiintoisimmaksi arvioitu uusi sovellus biohiilelle on hulevesien käsittelyssä. Biohiili soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi hulevesirakenteissa, sillä maaperään lisätty biohiili parantaa maaperän vedenpidätyskykyä. Hulevesien käsittelyllä on ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvän sadannan ja sateiden intensiteetin kasvun myötä entistä tärkeämpi merkitys kaupunkien sisäisen vesitalouden hallinnassa.

Huky – Hulevesien käsittelyn T&K-ympäristö -hankkeessa toteutetaan reaaliaikainen sähköinen seurantajärjestelmä Mikkeliin rakennettavaan biohiiltä hyödyntävään hulevesien käsittelyjärjestelmään. Huky on rinnakkaishanke Mikkelin kaupungin investointihankkeelle, jossa toteutetaan biohiilipohjaisten hulevesien käsittelyratkaisut Mikkelin Pitkäjärvelle ja Ristiinaan.

Hankekokonaisuuden tuloksena toteutettavat hulevesien käsittelyjärjestelmät parantavat Saimaan vesistöön laskevien hulevesien laatua.

Hankkeessa toteuttavat ratkaisut toimivat samalla valtakunnallisesti merkittävänä hulevesien käsittelyn tutkimus- ja kehitysympäristönä, jossa yritykset ja tutkimustoimijat voivat kehittää ja testata uusia ratkaisuja ja tuotteita.

Ota yhteyttä

Jussi Heinimö
040 544 0936
jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.01.2019

Hanke päättyy:
31.12.2020

Hankkeen päätoteuttaja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
40000 €

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon ELY-Keskus