fbpx

Green Energy Regional Markets Development (Green ReMark)

Green ReMark - aurinkopaneeleja niityllä

Hankkeen tavoitteena on edistää vihreän energian markkinoiden kehitysmahdollisuuksia Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueella. Pietarin Polyteknisen yliopiston vetämä hanke toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk), Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n, Neva Energy Oy:n kanssa.

Hankkeen kautta MikseiMikkelin tavoite on avata paikallisille yrityksille mahdollisuuksia verkostoitua uusiutuvan energian ja bioenergian alalla potentiaalisten venäläisten asiakkaiden kanssa.

Osatoteuttaja Xamkin ydinosaaminen suuntautuu erityisesti sähkötekniikassa Smart Grid -tekniikkaan, kuten aurinkosähkön käytön myötä syntyviin mahdollisuuksiin sähkönjakeluverkoissa. Tarkastelun kohteena ovat myös lähitulevaisuuden sähköautoiluun tarvittavan latausverkoston vaatimukset erityisesti Kotkan ja Pietarin välillä.

Hanke edistää Suomen ja Venäjän uusiutuvan energian alan tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja julkisen hallinnon toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on löytää konkreettisia toimijoiden ja klustereiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia sekä edesauttaa suomalaisten ja venäläisten toimijoiden yhteystyön käynnistymistä. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti uusiutuvan energian toimijoiden verkostoja ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon verkkoon kytkeytymistä.

Lisätietoja: www.greenremark.com

Ota yhteyttä

Jussi Heinimö
040 544 0936
jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.12.2018

Hanke päättyy:
30.11.2021

Hankkeen päätoteuttaja:
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University (SPbPU)

Osatoteuttajat:
Neva Energy Ltd, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Hankkeen toteutusalue:
Kansallinen/kansainvälinen

Rahoittava viranomainen:
Euroopan unioni, Venäjän Federaatio, Suomen Tasavalta