fbpx

Food from Wilderness – Saimaan ruokayritysten markkina-aseman vahvistaminen kansainvälisesti

"FOOWI -hankkeen tarkoituksena on tuottaa pienille eteläsavolaisille elintarvikealan yrityksille niiden tarvitsemaa apua yrityksen markkina-aseman hahmottamiseen, kyseeseen tulevien jakelukanavien löytämiseen ja yrityksen vientivalmiuksien selvittämiseen. "

Hankkeessa luodaan yritykselle kansainvälistymisstrategia, joka käsittää tarvittaessa myös tuotestrategian ja jakelukanavastrategian. Asiantuntijat auttavat tuotearvioinnissa ja -testauksessa sekä valittujen tuotteiden modifioinnissa ja lokalisoinnissa kohdemarkkinaan. Yritykset osallistuvat tavoitteellisesti alan myyntitapahtumineen (esim. Grüne Woche -messut) sekä tapaavat jälleenmyyjätahoja ja perehtyvät kuluttajamarkkinoihin saksalaisten ostokäyttäytymisen ja tuotteiden myyntikonseptien selvittämiseksi. Lisäksi 

Etelä-Savon ja Saimaan alueen tuotetarjonnasta tehdään saksankielisille markkinoille suunnatut portfoliot ja markkinointimateriaalit, joissa esitellään yritysten tuotteet 

 Hankkeessa vientiä lähestytään yhteistyön näkökulmasta ja silkan viennin sijaan etsitään ensisijaisesti kosketus kohdemarkkinaan paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta. Samalla hankkeessa tehdään näkyväksi Etelä-Savon ja Saimaan ympäristön vahvaa ruokatarjontaa ja pyritään saamaan siitä maailmalle kokonaiskuva, joka on hyödyksi niin matkailullisesti kuin yritysten ponnisteluille oman vientinsä kehittämisessä.  

Hankkeen tuloksina on: 

  1. elintarvikkeiden viennin määrän moninkertaistuminen nykyisestä
  2. Suomen ulkopuolelle tuotteita myyvien yritysten määrä kaksinkertaistuu
  3. yli miljoona uutta asiakasta on päässyt kosketuksiin eteläsavolaisten ruokatuotteiden kanssa
  4. yrityksissä syntyy kehittämisinvestointeja
  5. kansainvälisestä kehittämisestä ja myynnistä on tullut tai tulossa jatkuvasti kasvavaa strategista toimintaa
  6. kansainvälistyminen on tavoitteena entistä useammassa elintarvikealan yrityksessä

 

Mediaosumat:

Finntastic (eng) 30.12.2019 
Maaseudun tulevaisuus 6.1.2020
Saimaa Presse DE

Ota yhteyttä

Kirsi Mättölä
0440 361 606
kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi

Heikki Silvennoinen
050 306 6768
heikki.silvennoinen@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
12.05.2019

Hanke päättyy:
31.12.2020

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto