fbpx

ETVA – Etelä-Savon vapaa-ajan asumiseen liittyvän kestävän liikkumisen selvittäminen, edistäminen ja ohjaaminen

"Mökkeilyn hiilijalanjälki muodostuu suurimmaksi osaksi mökkimatkoista, muilta osin vapaa-ajanasunnon rakentamisesta, varustelusta ja käytöstä. Toimet ilmastoystävällisempien mökkimatkojen edistämiseksi ovat tarpeen, jotta voidaan edistää sekä valtakunnallisten hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista että vapaa-ajan asumisen tulevaisuutta maakunnassa."

Etelä-Savo on Suomen suurimpia monipaikkaisuuden ja vapaa-ajan asumisen maakuntia, jossa 2/3 vapaa-ajanasukkaista tulee maakunnan ulkopuolelta. Mökkimatkoja tehdään alueelle ja alueella erittäin paljon. Matkoihin käytetään yleisimmin henkilöautoja, sillä vaihtoehtoja sille on käytettävissä niukasti. Mökkeilyn hiilijalanjälki muodostuu suurimmaksi osaksi mökkimatkoista, muilta osin vapaa-ajanasunnon rakentamisesta, varustelusta ja käytöstä. Toimet ilmastoystävällisempien mökkimatkojen edistämiseksi ovat tarpeen, jotta voidaan edistää sekä valtakunnallisten hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista että vapaa-ajan asumisen tulevaisuutta maakunnassa.

Hankkeen tavoitteita ovat: 1) Lisätään tieto- ja kokemuspohjaa kestävästä monipaikkaisuudesta vapaa-ajan asumiseen liittyvän kestävän liikkumisen edistämisen kautta, 2) edistetään monipaikkaisuuteen liittyviä kestäviä ratkaisuja mökkimatkojen osalta, 3) vahvistetaan monipaikkaisuuteen liittyviä verkostoja ja vapaa-ajanasukkaiden osallisuutta ja 4) vahvistetaan kestävän monipaikkaisuuden asemaa maakunnan kehittämisen keskiössä sekä alueen tunnettuutta kestävän vapaa-ajan asumisen maakuntana.

Tuloksena syntyy saatavuuskartta vaihtoehtoisten energiamuotojen latauspisteistä, selvitys yksityisomisteisten latauspisteiden laajemmasta käytöstä, liityntäpysäköintikokeilusuunnitelma sekä vapaa-ajanasukkaiden kasvanut tietoisuus kestävistä liikkumisvaihtoehdoista ja halukkuus tehdä ilmastoviisaampia valintoja. Selvitys- ja valmistelutyöt luovat pohjan kokeilujen toteuttamiselle. Ne myös laajentavat käsitystä käytettävissä olevista vaihtoehdoista alueen sisäisen saavutettavuuden parantamiseksi.

Viestintään, vapaa-ajanasukkaiden tiedolliseen ohjaukseen ja tuloksista tiedottamiseen käytetään olemassa olevia, vapaa-ajanasukkaille suunnattuja viestintäkanavia, Laiturilla.fi-verkkosivustoa ja Laiturilla-somekanavia. Niillä on jo suuri yleisö ja seuraajajoukko, ja ne toimivat myös vapaa-ajanasukkaiden osallistamisen kanavina.

Ota yhteyttä

Tuula Pihkala
0440 361 603
tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.09.2022

Hanke päättyy:
31.03.2023

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
80802 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkelin seutu

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha