fbpx

Etelä-Savon Vientiosaajat

Etelä-Savon Vientiosaajat MikseiMikkeli

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eteläsavolaisten eri aloilla toimivien mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja vientivalmiuksia. Tavoitteena on innostaa ja rohkaista yrityksiä kansainvälisille markkinoille sekä lisätä niiden verkostoitumista ja yhteistyötä Etelä-Savossa.

Etelä-Savon Vientiosaajat -hanke tarjoaa käytännönläheistä tietoa, ohjausta ja tukea osallistujayritysten viennin suunnitteluun ja kehittämiseen. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös tutustumismatkoja potentiaalisiin kohdemarkkinoihin ja niiden erityispiirteisiin asiantuntijoiden ohjauksessa.

Etelä-Savon Vientiosaajat -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskus, Etelä-Savon kauppakamari ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke toteutetaan 1.8.2018-31.12.2020.

Blogi aiheesta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/kansainvalistyminen-mahdollisuus-vai-uhka/

Ota yhteyttä

Heikki Silvennoinen
050 306 6768
heikki.silvennoinen@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.08.2018

Hanke päättyy:
30.06.2021

Hankkeen päätoteuttaja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat:
Etelä-Savon kauppakamari, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon ELY-keskus, ESR