fbpx

Etelä-Savon sähköisen liikkumisen klusteri

"Luonto ja matkailijat kiittävät, sillä päästövapaa sähköinen liikkuminen on hajutonta ja äänetöntä, ja siitä tulee hyvin pian uusi normaali. Sähköisen liikkumisen klusteri edistää yritysten, oppilaitosten, tutkimusyhteisön ja julkisorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Toimialan yrityksillä on aito halu tehdä yhteistyötä ja laajentaa verkostoa toiminnan vakiinnuttamiseksi ja kehittämiseksi edelleen."

Miksi hanke on olemassa?

Tavaroiden ja ihmisten liikkuminen on keskellä vihreää murrosta niin Suomessa kuin muualla Euroopassa ja koko maailmassa. Päästövapaa sähköinen liikkuminen tulee valtaamaan tilaa muilta liikkumisen tavoilta myös vapaa-ajan liikkumisessa. Luonto ja matkailijat arvostavat hajutonta ja äänetöntä liikkumista, josta tulee hyvin pian uusi normaali.

Keskeinen alkusysäys on hankkeelle on ollut sähkövenetehtaan aloittaminen talvella 2023. Kyseessä on ensimmäinen kohtuuhintainen ja energiatehokas liukuvarunkoinen venemallisto ja sen pääkohdemarkkina on USA ja Keski-Eurooppa.

Mikkeliin on perustettu myös sähkömoottorikelkkatehdas ja akustotuotantoa molempien edellä mainittujen tarpeisiin. Toimialan yrityksillä on aito halu tehdä yhteistyötä ja tarve laajentaa verkostoa toiminnan vakiinnuttamiseksi ja kehittämiseksi edelleen.

Mitä hanke tekee?

Hankkeen tavoitteena on perustaa Etelä-Savon sähköisen liikkumisen klusteri, joka edistää päästöttömän pienliikkumisen liiketoimintaa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Klusteri tarkoittaa taloustieteessä yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä, jotka ovat muodostuneet toisiinsa sidoksissa olevista toimialoista ja niihin liittyvistä muista toimijoista, jotka ovat merkittäviä kilpailun kannalta.

Klusteriajatus perustuu siihen, että verkostoyhteyksillään organisaatio voi tuottaa hyötyä itselleen ja koko verkostolle. Mukana olevat saattavat olla eri aloilta, sijaita toisaalla, mutta siitä huolimatta löydetään jokin yhteinen tapa hyötyä yhteistyöstä ja saavuttaa synergiaa.

Yhteistoiminnan kannalta on otettava huomioon, että klusterissa on mukana myös kilpailevia organisaatioita.

Mitä konkreettista lisäarvoa asiakas saa hankkeesta?

Tehokkaan klusterin tärkeimmät ominaisuudet ovat tuottavuuden kasvu, innovaatiokyky ja strateginen kyvykkyys. Sähköisen liikkumisen klusteri edistää oppilaitosten, tutkimusyhteisön, elinkeinoelämän ja julkisorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on lisäksi sähköistä liikkumista lisäävien ratkaisujen ja toimialan yritysten liiketoiminnan edistäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja uusien innovaatioiden synnyttäminen TKI-toiminnan kautta.

Kuinka hanke toimittaa hyödykkeen asiakkaalle?

Hankkeen toimintaperiaatteena on verkostomainen työtapa, jonka avulla sitoutetaan yritysten rinnalle laaja joukko osaajia. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toimii hankkeessa päätoteuttajana ja vastaa kolmen erillisen työpaketin toteuttamisesta ostopalveluiden avulla.

Ota yhteyttä

Marjo Niittuaho-Nastolin
0440 361 615
marjo.niittuaho-nastolin@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.02.2024

Hanke päättyy:
31.07.2025

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
153408 €

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus / EAKR