fbpx

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi

"Hankkeessa haetaan ratkaisuja vahvistaa maakunnan elinvoimaa vapaa-ajan ajan asumisen avulla ja edistetään kestävää mökkeilyä. Lisäksi edistetään monipaikkaista työtä ja etätyön edellytyksiä."

 

 

 

 

 

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke on maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tavoitteena on tukea maakunnan älykästä erikoistumista vapaa-ajan asumisen kehittämiseen ja tutkimukseen luomalla kehittämis- ja osaamiskeskittymä, jossa hyödynnetään maakunnan vahvuuksia vapaa-ajan asumisen alueena. Etelä-Savo on Suomen toiseksi suurin mökkimaakunta, jossa on lähes 50 000 vapaa-ajanasuntoa ja jossa monipaikkaisuuden muodoista juuri vapaa-ajan asuminen on erityisen keskeinen elinvoimaan, aluetalouteen ja palvelutarjonnan säilymiseen vaikuttava tekijä.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja vahvistaa maakunnan elinvoimaa vapaa-ajan ajan asumisen avulla ja edistetään kestävää mökkeilyä. Lisäksi edistetään monipaikkaista työtä ja etätyön edellytyksiä. Kehittämistoimien tukena tuotetaan ja käytetään uutta tietoa ja tutkimusta. Luodaan vapaa-ajan asumisen eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, sopimuspohjainen yhteistoimintamalli ja kehittämisalusta, osallistetaan vapaa-ajan asumisen palveluja tarjoavia yrityksiä vapaa-ajan asumisen kehittämistä koskevaan TKI-toimintaan sekä vahvistetaan maakunnan brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna ja vapaa-ajan asumisen kehittämisen ja tutkimuksen osaajana. Viestintää toteutetaan Laiturilla-brändin alla.

Hankkeen tuloksena alueella on käytössä vapaa-ajan asumisen yhteistoimintamalli ja kehittämisalusta, joka aktivoi ja nopeuttaa strategisten päätösten muuntamistä käytännön toiminnaksi ja lisää siten alueen elinvoimaa. Vapaa-ajan asumisen palveluiden saavutettavuus ja näkyvyys on lisääntynyt. Vapaa-ajan asumisen tulo kasvaa. Hankkeen päättyessä Etelä-Savo tunnetaan laadukkaana mökkiseutuna sekä kestävän mökkeilyn edistäjänä ja edelläkävijänä eri sidosryhmien keskuudessa ja valtakunnallisesti.

Kunnista hankkeessa ovat mukana Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Savonlinna. Hankkeessa toteutetaan yritysverkostopilotit Mikkelin seudulla ja Savonlinnassa (5-10 yritystä/pilotti).

Osatoteuttaja Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hanke-esittely
Osatoteuttaja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hanke-esittely
Kehittämishankkeessa tuotettu vapaa-ajan asumisen sivusto

Ota yhteyttä

Tuula Pihkala
0440 361 603
tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.09.2019

Hanke päättyy:
31.08.2022

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Savonlinnan Hankekehitys Oy, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto