fbpx

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi 2017–2019

Laiturilla-seminaari
"Hankkeen tavoitteena on on lisätä maakunnan yritysten liikevaihdon kasvua ja työllisyyttä, mökkien vuokraustoimintaa ja matkailutuloa sekä vaikuttaa mökkikannan käytettävyyden ja arvon säilymiseen."

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi 2017-2019 on maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tärkein tavoite on tukea maakunnan kehittymistä esimerkilliseksi vapaa-ajan asumisen alueeksi, niin aluekehityksen kuin vapaa-ajan asukkaiden näkökulmasta.

Tavoitteena on lisätä maakunnan yritysten liikevaihdon kasvua ja työllisyyttä, mökkien vuokraustoimintaa ja matkailutuloa sekä vaikuttaa mökkikannan käytettävyyden ja arvon säilymiseen. Hanke pyrkii edistämään vähähiilisyyttä ja siten vahvistamaan vapaa-ajan asumisen ekologista kestävyyttä.

Hankkeella kehitetään vapaa-ajan asumisen palveluverkostoja ja palvelujen saavutettavuutta.

Vapaa-ajan asukkaille suunnattua viestintää toteutetaan Laiturilla-brändin alla. Ilmastomyönteisiä toimintatapoja edistetään mm. viestinnän avulla. Vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset selvitetään hankkeen toimenpiteenä. Hankkeella myös jalkautetaan vapaa-ajan asumisen kehittämismalli Savonlinnaan.

Lisäksi hankkeella toteutetaan Mökit kuntoon! -pilotti v. 2018 Mikkelin seudulla.

Hankkeen tuloksia:

Vapaa-ajan asumisen palveluverkostoon osallistui hankkeessa 70 kumppaniyritystä. Vaikuttavuuskyselyn mukaan yrityksissä syntyi liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua ja työllisyys lisääntyi. Vapaa-ajan asumisen palvelujen näkyvyys hankealueella ja alueen tunnettuus mökkiseutuna kasvoivat. Seudun vapaa-ajan asumisen brändi vahvistui ja vapaa-ajan asumisen viestintä kehittyi. Hankkeen toiminta tuki vapaa-ajan asumisen ottamista huomioon yritysten strategiassa.

Hankkeessa luotiin uudella tavalla mahdollisuuksia keskusteluun vapaa-ajanasukkaiden, yritysten ja julkisen sektorin sekä tutkijoiden välille. Myös yhteydenpito vapaaehtoiseen järjestötoimintaan toi hyötyä. Kansainvälinen verkosto laajeni ja vahvistui. Vapaa-ajan asumisen palvelujen saavutettavuutta ja näkyvyyttä edistänyt Mökit kuntoon -neuvontapalvelupilotti toi esiin henkilökohtaisen neuvonnan hyödyt kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelman ratkaisijana myös tällä toimialalla.

Laiturilla-brändin tunnettuus kasvoi edelleen. Vapaa-ajan asumisen teema ja toiminta sen ympärillä kehittyi alueella. Ymmärrys vapaa-ajan asumisesta osa-aikaisena asumisena ja sen potentiaalista lisääntyi.

Hankkeessa tuotetut raportit löytyvät osoitteesta https://laiturilla.fi/raportit

Yhteistyössä:
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Ota yhteyttä

Tuula Pihkala
0440 361 603
tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.09.2017

Hanke päättyy:
31.08.2019

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Helsingin yliopiston Ruralia-insituutti ja Savonlinnan Hankekehitys Oy

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon Maakuntaliitto