fbpx

Etelä-Savo Goes Global

"Hankkeen keskiössä on eteläsavolaisten yrityksien vientivalmiuksien, vienninedistämistyön ja toimintamallien käytännönläheinen kehittäminen kokoamalla maakunnan keskeiset yritysten vientiä edistävät toimijat yhteen. Tavoitteena on edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, kasvattaa vientiyritysten määrää ja viennin volyymia sekä edellisten kautta luoda uusia työpaikkoja maakuntaan."

Miksi hanke on olemassa?

Yritysten vienti ja kansainvälistyminen on keskeisessä asemassa aluiden elinvoiman kasvussa. Vientiorientoituneet ja etenkin aktiivisesti vientimarkkinoilla pärjäävät yritykset ovat avainroolissa työllisyyden kehittymisessä. Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä näin kasvattaa maakunnan vientiyritysten määrää, viennin volyymia ja sitä kautta luoda uusia työpaikkoja maakuntaan. Hankkeessa osallistutaan aktiivisesti Itä- ja Pohjois-Suomen ylimaakunnalliseen yhteistyöhön, sekä kansalliseen Team Finland yhteistyöhön ja hyödynnetään yhteistyön kautta avautuvia mahdollisuuksia.

Mitä hanke tekee?

Hankkeessa tuetaan Etelä-Savolaisia yrityksiä viennissä ja kansainvälistymisessä. Painopiste on yritysten vientivalmiuksien kehittämisessä sekä vientiin liittyvän edistämistyön ja toimintamallien käytännönläheisessä kehittämisessä. Hanke kokoaa maakunnan keskeiset yritysten vientiä edistävät toimijat konkreettiseen yhteistyöhön viennin kasvattamisessa ja toimii alustana maakunnan kaupunkiseutujen yhteistyön kehittämiselle viennin edistämisessä.

Mitä konkreettista lisäarvoa asiakas saa hankkeesta?

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on tuottaa tietoa yritysten kannalta uusista markkina-alueista ja markkinamahdollisuuksista, auttaa yrityksiä hyödyntämään löytyviä liidejä sekä sekä löytää konkreettisia asiakkuuksia, kumppaneita ja jälleenmyyjiä vientimarkkinoilta. Yritysten vientivalmiusten parantamisen lisäksi asiakasyritykset saavat hankkeen aikana konkreettista ja yritystarpeesta lähtevä markkinatietoa kohdemarkkinan liiketoimintapotentiaalista, toimintaympäristöstä sekä menestymisen edellytyksistä.

Kuinka hanke toimittaa hyödykkeen asiakkaalle?

Hankkeessa edistetään yritysten kansainvälistymistä ja uusien vientimarkkinoiden ja markkina-alueiden saavuttamista. Hankkeen toteutus perustuu käytännönläheiseen ja yritysten tarpeita palvelevaan lähestymistapaan sekä verkostojen hyödyntämiseen. Hankkeessa tuotetaan kansainvälisiin markkinoihin liittyviä tietoiskuja ja seminaareja Etelä-Savossa, sekä asiakas- ja kumppanitapaamisia kohdemarkkinalla.

Ota yhteyttä

Outi Suoninen
040 543 8350
outi.suoninen@mikseimikkeli.fi

Jussi Heinimö
040 544 0936
jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.01.2024

Hanke päättyy:
30.06.2026

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Savonlinnan Hankekehitys Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
685788 €

Hankkeen toteutusalue:
Maakunnallinen

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto