Erasmus for Young Entrepreneurs - Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Erasmus for Young Entrepreneurs

Eurooppalainen yrittäjävaihto-ohjelma tarjoaa väylän kerätä kansainvälistä kokemusta yritystoiminnasta. Ohjelman kautta tuore yrittäjä tai yritystoiminnan perustamisvaiheessa olevan henkilö voi hakea muuhun Euroopan maahan yrittäjävahtoon enintään 6 kuukauden ajaksi.

Vaihto-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden oppia kokeneilta pienyrittäjiltä muissa vaihto-ohjelmaan osallistuvissa Euroopan maissa. Etuja ovat muun muassa tiedon ja kokemusten vaihto, verkostoitumismahdollisuudet ympäri Eurooppaa ja uudet kauppasuhteet ja markkinat eri maissa.

Ohjelmassa haetaan vaihtoon lähteville yrityksille Eurooppalaiset yhteistyöyrittäjät. Osallistujan tukena käytännön asioissa (matkajärjestelyt, majoitus jne.) toimii aina paikallinen maaorganisaatio.

Vaihtoon lähtevälle yritykselle maksetaan tukea, jonka suuruus riippuu kohdemaasta. Tyypillisesti tuki on 500-1000 euroa kultakin täydeltä vaihtokuukaudelta.

Vaatimukset vaihtoon lähteville

Olet perustanut yrityksesi viimeisen 3 vuoden aikana tai harkitset yritystoiminnan aloittamista ja olet jo tehnyt liiketoimintasuunnitelman.

Vaatimukset isäntäyrityksille

Olet yrityksen omistaja, johtaja tai henkilö, joka on suoraan mukana yritystoiminnassa pienten ja keskisuurten yritysten hallitustasolla. Olet harjoittanut toimintaasi jo useita vuosia.

 

Ota yhteyttä

Heidi Lampinen
0440 361 619
heidi.lampinen@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.02.2019

Hanke päättyy:
31.01.2022

Hankkeen toteutusalue:
Kansallinen/kansainvälinen

Rahoittava viranomainen:
Euroopan komissio