fbpx

Equip – Blue Economy Mikkelin ja EcoSairilan Digitaaliset työkalut

Mikkeli on valittu Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnalliseen innovaatioekosysteemejä kehittävään ohjelmaan. Mikkelin kaupungin ja TEM:n välisen, vuosille 2021–2027 solmitun ekosysteemisopimuksen painopiste on yhdyskuntavesien kiertotalous ja kehittämiskohde BEM-osaamiskeskus. BEM-osaamiskeskuksen tavoitteena on kehittyä valtakunnallisesti tunnetuimmaksi ja kansainvälisesti merkittäväksi vesialan keskittymäksi, joka tuottaa uusia ratkaisuja vesihuollon ongelmiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Equip-hankkeen tavoitteena on toteuttaa uuden sukupolven EcoS -ympäristötietoalusta EcoSairilan alueen Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskuksen sekä sen sidosryhmien (esimerkiksi viranomaiset, yritykset, tiedeyhteisöt, tutkijat) käyttöön. Lisäksi hankkeessa toteutetaan BEM:n olennaisten toimintojen suunnittelutöitä seuraavasti; BEM TKI -laitteiden määrittelyt ja BEM TKI tilojen layout-suunnitelmat puhdistamoluolaan. BEM ShowRoom – tilojen sekä kiertokäyntien suunnitelmat. Hankkeen tuloksiin perustuen BEM TKI-toiminnot voidaan aloittaa Mikkelin uuden jätevedenpuhdistamon tiloissa.

Hankkeessa on kolme työpakettia:

1. EcoS ympäristötietoalustan toteuttaminen BEM TKI käyttöön
2. BEM TKI -toimintojen ja -laitteiden määrittely sekä lay-out
3. BEM Show Room -tilojen ja kiertokäyntien suunnitelmat

Ota yhteyttä

Heikki Silvennoinen
050 306 6768
heikki.silvennoinen@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.04.2022

Hanke päättyy:
31.12.2023

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
465883 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkeli

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto