Encircle – European CBRN for the Market Cluster

Encircle on Euroopan Unionin ohjelma, jolla kehitetään eurooppalaista turvallisuusklusteria ja turvallisuusalan tuotteiden markkinoita. Hanke pohjaa CBRNe -alan yritysten verkostoon, jotka toimivat kemiallisten, biologisten ja radioaktiivisten uhkien toimialalla Euroopassa. Tavoitteena on listä eurooppalaisen CBRNe -teollisuuden kilpailukykyä ja laajentaa sen markkinoita sekä hyödyntää tutkimusta ja tuotekehitystä.

Encicle -ohjelmassa on 15 eurooppalaista huippuyritystä ja tutkimuslaitosta seitsemästä Euroopan maasta. Hanketta johtaa Universite Catholique de Louvain Brysselistä. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on hankkeessa partnerina yhdessä mikkeliläisen Environics Oy:n kanssa. Mikkelin seudulla keskitytään erityisesti osa-alueeseen ”Integration and technical support”.

Kenelle hanke on suunnattu?

Hanke on suunnattu turvallisuusalan yrityksille.