fbpx

EcoSairila – kierrätyksen ja vihreän liiketoiminnan keskus

EcoSairilan havainnekuva ilmasta
"Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle pyritään luomaan kansallisesti ainutlaatuinen ympäristöliiketoiminnan keskus ja kehitysympäristö, EcoSairila. "

Hankkeen tavoitteena on kehittää rinnakkaisessa investointihankkeessa rakennettavan EcoSairilan vastaanotto-, lajittelu- ja kierrätyskeskuksen toimintoja, ja samalla kehittää ja koordinoida EcoSairilan kehittämisalustaa.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintoja sekä materiaalien käsittely- ja kierrätysprosesseja sekä kehitetään Metsäsairila Oy:n ja Toimintakeskuksen yhteistoiminta- ja liiketoimintamalli EcoSairilan lajittelu- ja kierrätyskeskukseen.
EcoSairilan kehittämisalustan koordinointitehtävässä keskitytään alueen markkinointiin ja tiedottamiseen sekä edistetään EcoSairilan kehittämiseen liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä. Osana kehittämistehtävää luodaan konsepti ja käynnistetään toiminpiteet Sinisen Biotalouden Osaamiskeskuksen toimintojen käynnistämiseksi.


Ota yhteyttä

Panu Jouhkimo
044 598 6854
panu.jouhkimo@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.02.2018

Hanke päättyy:
31.07.2021

Hankkeen päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Metsäsairila Oy, Mikkelin toimintakeskus ry

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
85646 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkeli

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon ELY-Keskus