fbpx

Devo – Kaatopaikan suoto- ja hulevesien uudet käsittelymenetelmät

"Hankkeen tavoitteena on kehittää monistettava ja siirrettävä ratkaisu kaatopaikan suoto- ja hulevesien käsittelyyn. Kokonaisuuden tavoitteena on kiinnittää uusia yrityksiä mukaan EcoSairilan kehittämisalustan toimintaan ja vahvistaa alueen vesien käsittelyyn liittyvää innovaatiotoiminnan ekosysteemiä ja liiketoimintaa."

Yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden loppusijoittaminen kaatopaikoille on ollut tyypillinen jätteidenkäsittelymuoto Suomessa aina 2000-luvulle saakka. Kaatopaikkojen sulkemisesta ja suotovesien käsittelystäkin huolimatta voi suotovesillä olla veden laatua alentava vaikutus läheisiin luonnonvesiin. Vesiosaamisen kehittämiseksi on tunnistettu tarve siirrettävälle demonstraatioympäristölle, jossa TKI-toimijat yhdessä yritysten kanssa voivat demonstroida menetelmiä kaatopaikkojen ja jäteasemien suoto- ja hulevesistä aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Mikkelin kaupungin sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksein hankkeessa toteutetaan uudenlainen suoto- ja hulevesien demonstraatiomittakaavan tutkimusympäristö osaksi Blue Economy Mikkeli-osaamiskeskusta. Demonstraatioympäristössä testataan erilaisten suodatinmateriaalien sekä suodatinmateriaaliyhdistelmien tehokkuutta suoto- ja hulevesien epäpuhtauksien poistossa yhdessä yritysten kanssa. Hankkeessa tunnistetaan ja aktivoidaan uusia potentiaalisia yhteistyökumppaneita hyödyntämään demontraatioympäristöä tutkimus, kehitys ja testaustoiminnassa. Lisäksi demonstraatioympäristöstä laaditaan esittelymateriaali.

Hankkeen myötä yritykset ja TKI-toimijat saavat käyttöönsä suoto- ja hulevesien demonstraatioympäristön, jossa on mahdollista kehittää uusia vedenkäsittelyratkaisuja. Hanke vahvistaa Blue Economy Mikkeli osaamiskeskuksen TKI-kyvykkyyksiä ja palveluita.

Tutustu hankkeen verkkosivuun päähakijan sivuilla:
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/deve-demonstraatioymparisto-kaatopaikan-suoto-ja-hulevesien-ymparistokuormituksen-vahentamiseks/

Tutustu myös muihin TKI-ympäristöihin:
https://ecosairila.fi/blue-economy-mikkeli/bem-osaamiskeskus/tki-ymparistot/

Ota yhteyttä

Panu Jouhkimo
044 598 6854
panu.jouhkimo@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.07.2021

Hanke päättyy:
30.11.2023

Hankkeen päätoteuttaja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
45000 €

Hankkeen toteutusalue:
Mikkeli

Rahoittava viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto