fbpx

CircInWater

"CircInWater-euroklusteri edistää älykkäiden vesiratkaisujen syntymistä merkittävimmillä ja haavoittuvimmilla teollisuudenaloilla. Tämän kattohankeen kautta alueella toimiville yrityksille avataan kolme EU-rahoitushakua."

CircInWater-euroklusteri edistää Euroopan teollisten ekosysteemien kolminkertaista siirtymävaihetta (triple transitions) kehittämällä ja toteuttamalla tukitoimenpiteitä eurooppalaisille pk-yrityksille, joilla vastataan älykkäiden vesiratkaisujen puutteeseen merkittävimmillä ja haavoittuvimmilla teollisuudenaloilla.

CircInWateria toteuttavilla vesiklustereilla on pitkä kokemus EU:n tason yhteistyöstä, ja ne ovat toimineet jo aiemmin yhteistyössä Euroopan laajuisessa Water Smart Territories (WST) -verkostossa, jossa Mikkelikin on ollut edi aktiivisesti mukana. CircInWater yhdistää yritykset ja sidosryhmät keskeisiin teollisuuden ekosysteemeihin EU:n tasolla.

CircInWater johtaa EU:n keskeisten teollisten ekosysteemien vihreää siirtymää kohti puhdasta, ilmastoneutraalia kiertotaloutta, nopeuttaa digitaalista siirtymää helpottamalla älykkäiden vesiratkaisujen käyttöönottoa ja rakentaa resilienssiä ennakoimalla muutoksia. Monialaisena, monitieteellisenä ja valtioiden välisenä verkostona hanke kehittää pk-yritysten valmiuksia ja avaa niille uusia markkinamahdollisuuksia kansallisessa, eurooppalaisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa.

Tässä hankkeessa hankkeessa avataan yrityksille kolme rahoitushakua.

Ensimmäisessä pk-yritykset voivat hakea kertakorvausmalliin perustuvaa tukea innovaatioprojektien toteuttamiseksi vesialan haasteisiin energiaintensiivisilla teollisuudenaloilla sekä maatalous- ja elintarviketuotannossa.

Toinen haku on kohdistettu pk-yritysten osaamisen lisäämiseen ja on ns. koulutustukea.

Kolmas on kansainvälistymistuki, jota pk-yritykset voivat hakea kolmansiin maihin kohdistuviin messu- tai meet-to-buyer -tyyppisiin matkoihin.

Eurooppalaiset pk-yritykset voivat hakea rahoitusta toimenpiteisiinsä hankkeessa avattavissa rahoitushauissa.

Ota yhteyttä

Saija Tillgren
050 387 2691
saija.tillgren@mikseimikkeli.fi

Hanketiedot

Hanke alkoi:
01.09.2022

Hanke päättyy:
31.08.2025

Hankkeen päätoteuttaja:
Zinnae - Clúster para el uso eficiente del agua

Osatoteuttajat:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, SWA, FWT, ICOK, CREA, WFT

MikseiMikkelin osuus hankebudjetista:
47496 €

Hankkeen toteutusalue:
Kansallinen/kansainvälinen

Rahoittava viranomainen:
The European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), Single Market Program